พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 มกราคม 2556 :: 08:01:01 am 100504

โครงการอบรมระดับชาติ หัวข้อ นวัตกรรมพัฒนาครูสู่สากล

คณะผู้บริหารมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา เข้าพบนายกเมืองพัทยาเพื่อร่วมหารือพร้อมนำเสนอรูปแบบโครงการพัฒนาครูและการศึกษาให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากลด้วยการจัดทำโครงการ อบรมระดับชาติ หัวข้อ นวัตกรรมพัฒนาครูสู่สากล

พัทยา – วานนี้ (28 ม.ค. 56) เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุมพิจารณารูปแบบการจัดโครงการอบรมระดับชาติ หัวข้อ นวัตกรรมพัฒนาครูสู่สากล พร้อมด้วยตัวแทนจากมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้อย่างคับคั่ง

ด้วยมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และโรงเรียนมีชัยพัฒนา ได้มีแผนงานจะจัดทำโครงการ อบรมระดับชาติ หัวข้อ นวัตกรรมพัฒนาครูสู่สากล เกี่ยวกับเทคนิคการสอน 7 เทคนิคสากล เพื่อพัฒนานักเรียนให้เรียนเก่งขึ้น มีความคิดเชิงวิเคราะห์สร้างสรรค์กล้าแสดงออก เป็นคนดี มีจิตสาธารณะ และเสริมสร้างบุคลากรครูให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านคุณภาพ สามารถเป็นต้นแบบขยายเครือข่ายได้ ซึ่งทางมูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ และโรงเรียนมีชัยพัฒนาได้เล็งเห็นว่าโครงการดังกล่าวน่าจะมีประโยชน์กับการศึกษาของเมืองพัทยาจึงได้นำรูปแบบโครงการดังกล่าวเข้านำเสนอกับนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาให้ได้รับทราบ

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยาหลังจากได้รับชมการนำเสนอรูปแบบโครงการดังกล่าว กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีและน่าจะเป็นประโยชน์กับการศึกษาของเมืองพัทยาเป็นอย่างมาก แต่ทั้งนี้ทางเมืองพัทยาก็ต้องทำการพิจารณาหลักความเป็นไปได้และข้อดีข้อเสียที่จะได้รับว่าคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com