พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
31 มกราคม 2556 :: 10:01:11 am 100552

Pattaya Community Safety เครือข่ายต่างชาติป้องกันอาชญากรรม

สำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการ สานต่อโครงการ Pattaya Community Safety ระดมการปราบปราม กองบัญชาการสอบสวนกลาง ตำรวจคุ้มครองผู้บริโภค ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจน้ำ ตำรวจทางหลวงและเมืองพัทยา หวังสร้างเครือข่ายป้องกันอาชญากรรมแก่ชาวต่างชาติและแจ้งเบาะแสการป้องกันเหตุในพื้นที่พัทยา

พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผู้บังคับการปราบปราม พล.ต.ต.นิพนธ์ เจริญผล ผู้บังคับการกองบังคับการปราบปราม พ.ต.อ.นิรันดร์ นามสุวรรณ ผกก.กองบังคับการปราบปราม 2 นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ร่วมแถลงโครงการ Pattaya Community Safety สานต่อโครงการตำรวจรับใช้ชุมชน หลังประสบความสำเร็จ ท่ามกลางผู้ประกอบการชาวต่างชาติที่อาศัยในพื้นที่เมืองพัทยาเข้าร่วมโครงการกว่า 300 คน พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผู้บังคับการปราบปราม กล่าวว่า

ตามนโยบายผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบนโยบายเพื่อหารือและวางแนวทางในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองพัทยา โดยกองบังคับการสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปราม มองอนาคตเห็นภาพในอนาคตว่า สำนักงานงานตำรวจแห่งชาติเข้ามาดูแลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับปัญหาอาชญากรรมที่มีการระดมกวาดล้างตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาได้มีผลการดำเนินการอย่างสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย

สิ่งที่สำคัญการดำรงอยู่ของการควบคุมอาชญากรรมในเมืองพัทยาเพื่อสร้างความยั่งยืนต้องแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะร่วมมือกันได้ เมืองพัทยาทางตำรวจท้องที่ดำเนินการในเรื่องของชุมชนอีกส่วนหนึ่ง แต่อีกมิติหนึ่งคือชาวต่างประเทศได้ทำมาหากินในพัทยาอยู่เป็นเวลานานจนกลายเป็นชาวพัทยาไปแล้วอาจจะอยู่20-30 ปีไปแล้ว เป็นคนทำธุรกิจและมีความซื่อสัตย์สุจริต จำนวน 200-300 คนที่ต้องการที่จะบอกกล่าวเราในเชิงนี้ทางกองบังคับการสอบสวนกลางจำเป็นต้องเข้ามาหาเขาว่าสิ่งที่เขาต้องการให้เราเข้ามาแก้ไขในภาพเชิงลึกอย่างไงบ้าง

โครงการPattaya Community Safety ช่วยให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของชุมชนคนต่างชาติที่จะระดมความคิดเห็นร่วมกันและบอกกล่าวเรา อาจจะเห็นปัญหาและประสานหน่วยงานใกล้เคียงเพื่อตอบโจทย์เขาได้เราก็จะช่วยกันทำ ถ้าเป็นปัญหาที่ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมอื่นเราก็จะเอาปัญหาเหล่านี้ เพื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาการตรวจตรา การอยู่ต่อของคนชาวต่างประเทศที่เข้ามาทำงานที่นี่ต้องการความรวดเร็วต้องการการทำงานอย่างมีความสุขได้และก็การดำเนินธุรกิจเข้าออกได้อย่างสะดวกที่จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ดี เราก็พยายามประสานกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้ทราบปัญหาเหล่านี้ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำมาหากินในพัทยาเยื่องคนพัทยาเหมือนเรา อันนี้ตามแนวหลักของการพัฒนาCommunity Policing การพัฒนาและแก้ไขปัญหา ตอบโจทย์ตามที่กองบังคับการปราบปรามต้องการทำเพื่อให้ตอบโจทย์กับความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้กับประชาชนเมืองพัทยาอย่างเต็มที่

ดำเนินการในโปรเจ็ค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการสอบสวนกลาง กองปราบเองทำไปทั่วทั้งประเทศ โดยเรามีโมเดลการทำหลักการตำรวจผู้รับใช้ชุมชน ประสบความสำเร็จในหลายชุมชนโดยต่างชาติที่เข้ามาทำธุรกิจในเมืองไทยเช่นกัน เรามาทำโครงการดังกล่าวเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาของเขาและฝังตัวไปอยู่ในชุมชนของเราพร้อมรับฟังสารทุกข์สุขดิบว่ามีปัญหาขัดข้องในเรื่องของอาชญากรรมไหมมีปัญหาในเรื่องเชิงพาณิชย์ไหมเรื่องของการเป็นอยู่ดีไหมและเราก็จะเอาปัญหาพวกนี้มาเพื่อแก้ให้เขา เราก็จะดำรงอยู่ไม่ใช่มาแล้วไปเราก็จะทิ้งเจ้าหน้าที่ของเราไว้กับชุมชนทำการติดตามประเมินผล

ขณะนี้เมืองพัทยาเป็นเจ้าภาพของการในส่วนของโครงการจะเอาตำรวจมาฝากไว้กับเมืองพัทยา เพื่อให้ทำงานร่วมกันเพื่อตอบโจทย์ของโปรเจ็คนี้ ว่าเราสามารถดำเนินไปในทิศทางร่วมกันหลังจากนี้จะมีการสรุปประเมินผลโดยอาจจะใช้เจ้าหน้าที่ส่วนอื่นมาร่วมประเมินในรูปแบบการดำเนินงานอย่างถูกต้องตามรูปแบบที่เราศึกษามาอย่างเรียบร้อย โดยในส่วนกำลังหลักที่ส่งเจ้าหน้าที่ลงมาพื้นที่นั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่ของกองกำกับการตำรวจภาค
2ซึ่งดูแลในพื้นที่ในส่วนของเมืองพัทยา แล้วก็ส่วนที่สนับสนุนร่วมกันมีตำรวจคุ้มครองผู้บริโภค ตำรวจท่องเที่ยว
ตำรวจน้ำแม้แต่ตำรวจทางหลวงสายตรวจในพื้นที่ในร่วมกันในการบูรณาการทำงานร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนคนต่างชาติที่เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยของเรา

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวได้การจัดรับฟังความคิดเห็นและส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปแฝงตัวกับโครงการหมู่บ้านเรสเด้นท์ทำธุรกิจหรือธุรกิจเป็นเชิงมิติหนึ่งเขาก็จะมีสมาคมทำมาหากินของเขาคนที่อยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มโดยจะส่งให้นายตำรวจของเราได้เข้าไปรับฟังและพูดคุยปัญหาของเขาแล้วก็แนะนำข้อคิดเห็นของเขาเพื่อให้เขาเดินทางไปสู่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการอยู่ในประเทศอย่างผาสุขตลอดจนเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในเรื่องของอาชญากรรมเป็นเบาะแสให้การชี้ช่องทางให้ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆซึ่งเป็นปัญหาจริงๆไม่ใช่ปัญหาที่ปรากฎอาจจะไม่เป็นความจริงเกิดขึ้นแต่ปัญหาลึกๆได้รู้จากปัญหาจากปัญหากลุ่มคนเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในเรื่องต่อแนวทางป้องกันอาชญากรรมของชาติต่อไป

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าวจะมี 12 ชาติหลัก อาทิ รัสเซีย เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ ออสเตรเลีย รวมๆแล้ว12ประเทศรวมไปถึงทางเจ้าหน้าที่ของรัฐจากสถานทูตต่างๆเป็นต้นที่เข้ามาร่วมรับฟังในโครงการดังกล่าว

ด้านนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ Pattaya Community Safety โดยทางกองปราบปรามได้ร่วมกับเมืองพัทยาและชุมชนชาวต่างชาติในเมืองพัทยา โดยนโยบายของตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ท่านได้มีนโยบายเกี่ยวกับโครงการ Community Policing ตำรวจผู้รับใช้ชุมชนให้ตำรวจมาฝังตัวอยู่ในพื้นที่ได้มาสอบถามข้อมูลปัญหาของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในกรณีนี้เป็นผลจากนโยบายผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มามอบนโยบายพัทยาปลอดภัย 8ม.ค.-7ก.พ.56 นอกจากเป็นการดำเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ตามผู้บัญชาการสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปรามก็เคยได้ร่วมกับเมืองพัทยาเมื่อปีที่แล้วตำรวจกองปราบได้ลงมาชุมชนทัพพระยา พัทยาใต้ เหมือนลักษณะเดียวกัน

โครงการตำรวจผู้รับใช้ประชาชนมารับทราบปัญหาข้อมูลเป็นสิ่งที่ชุมชนอยากจะได้ โดยให้ตำรวจทำซึ่งเป็นแนวคิดที่กลับกันกับแนวคิดเดิม คือตำรวจมีนโยบายเข้ามาปราบปรามเหมือนเข้ามาเป็นผู้สั่งการว่าจะทำอะไร แต่ตำรวจเข้ามาดำเนินตามความต้องการของประชาชน ฉะนั้นในโครงการนี้จึงเป็นการเน้น เรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองพัทยาและทำธุรกิจในพัทยาซึ่งมีเป็นจำนวนมากทางโครงการเริ่มต้นจากการรับข้อมูลสภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขที่ได้เป็นข้อเสนอแนะจากชาวต่างชาติได้เข้ามาสู่ทางกองปราบปรามและคณะชุมชนชาวต่างชาติโดยการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาประชุมกับชุมชนต่างชาติต่างๆอย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อติดตามสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขของทางชุมชนต่างชาติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลให้กับกองปราบในการป้องปรามการจับกุมเป็นการลดปัญหาอาชญากรรมในเมืองพัทยา เพราะหลายส่วนเป็นการสร้างเครือข่ายของชาวต่างชาติด้วยกันเองก็มีเครือข่ายคนไทยในการดำเนินการ

อย่างเช่นเกี่ยวกับธุรกิจการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เดี๋ยวนี้จะมีชาวต่างชาติมาเปิดเป็นบริษัทนายหน้ารับซื้อขายคอนโดมิเนียมต่างๆเกิดปัญหาในเรื่องของการหลอกลวงกัน เพราะนั้นเป็นการเริ่มโครงการลงทะเบียนชาวต่างชาติมาแบ่งกลุ่มสภาพปัญหา สอบถามความคิดเห็นตามสภาพปัญหา นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ทางเมืองพัทยาถือเป็นหน่วยงานในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกองปราบปรามซึ่งมีอำนาจทั่วประเทศมาเป็นผู้ที่ดูแลแก้ไขปัญหาในตรงนี้ ที่ผ่านมาเราก็ประสบปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังพลเรื่องของขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนทั่วราชอาณาจักรทำได้เพียงเฉพาะเมืองพัทยา

ดังนั้นโครงการนี้จะเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายที่ทำให้ความปลอดภัยเกิดขึ้นและสร้างเครือข่ายความเชื่อมั่นอันจะส่งผ่านไปยัง เครือข่ายธุรกิจและชาวต่างประเทศต่างๆของเขาเอง อย่างน้อยจะเกิดความเชื่อมั่น ทำให้เกิดการเดินทางอย่างต่อเนื่องไม่ให้เกิดข่าวลือในเรื่องอาชญากรรมเป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวแต่ผลกระทบเกิดขึ้นในวงกว้าง ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันการลดไม่ให้เกิดเหตุต่างๆเหล่านี้ได้อย่างดีที่สุดต่อไป สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการท่องเที่ยวต่อไป

Reporter : แพรวพราว   Photo : แพรวพราว   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com