พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 กุมภาพันธ์ 2556 :: 09:02:15 am 101714

โรงเรียนตันตรารักษ์ เปิดบ้านวิชาการ โชว์คุณภาพเด็กนักเรียน

โรงเรียนตันตรารักษ์ จัดกิจกรรม จัดงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนตันตรารักษ์ ภายใต้แนวคิดความเชื่อถือที่น่าประทับใจ ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อจัดแสดงผลงานและทักษะทางวิชาการของนักเรียนในสังกัด

พัทยา – วานนี้ (11 ก.พ.56) เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ บริเวณลานกิจกรรม โรงเรียนตันตรารักษ์ ได้มีงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนตันตรารักษ์ ภายใต้แนวคิด“ความเชื่อถือที่น่าประทับใจ ประจำปีการศึกษา 2555” โดยมี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางพิไลพร เสรีมานะกิจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตันตรารักษ์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน รวมถึงน้องๆนักเรียนตันตรารักษ์ทุกระดับชั้นและเหล่าบรรดาผู้ปกครองเข้าร่วมงานในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

การจัดงานเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนตันตรารักษ์ ได้จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี การศึกษา 2549 และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งงานเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึก 2555 นี้ นับเป็นครั้งที่ 6 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ความเชื่อถือที่น่าประทับใจ ประจำปีการศึกษา 2555” โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อจัดแสดงผลงานความสำเร็จทางด้านวิชาการของนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศจากสนามแข่งขันระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับภาค รวมถึงเสริมสร้างทักษะและภาวะผู้นำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก กล้าคิด กล้าทำ และเป็นผู้นำในด้านต่างๆ

สำหรับกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึก 2555 ครั้งที่ 6 ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1.ส่วนงานการแสดงความสามารถด้านต่างๆของนักเรียนบนเวที

2.ส่วนงานกิจกรรมวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมโครงงานของนักเรียนระดับปฐมวัย และการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

3.ส่วนงานเพื่อพัฒนาทักษะสมดุลชีวิต ซึ่งมี หัวข้อดังนี้รักษ์โลกเท่ารักเรา ,ผักไร้ดินกับวิถีพอเพียง,เลือกบริโภคกับทีม อย.น้อย,สร้างสมดุลชีวิตด้วย 7 อุปนิสัย

4. เป็นส่วนงานมหัศจรรย์ 4 ภาค ซึ่งประกอบด้วย สิ่งประดิษฐ์ การละเล่นไทยและอาหารไทย 4 ภาค

ในส่วนของเป้าหมายของการจัดงานดังกล่าว ทางผู้จัดงานได้คาดหวังว่า การจัดงาน เปิดบ้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2555 ครั้งที่ 6 นี้จะก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและผู้สนใจเข้าร่วมงานด้วยการนำความรู้ที่ได้รับนำกลับไปปรับประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com