พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 มีนาคม 2556 :: 09:03:43 am 103895

การสัมมนาทางการแก้ปัญหาผังเมืองหมดอายุ

กรมโยธา และผังเมือง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมสัมมนาเสนอแนวคิดทางการแก้ไขปัญหาเรื่องผังเมืองหมดอายุ

พัทยา – วานนี้ (7 มี.ค.56) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องสำเภา โรงแรมเอเชีย พัทยา ได้มีการสัมมนาแนวทางการแก้ปัญหาผังเมืองหมดอายุ โดยมี นายวีระพงษ์ บุญญานุสนธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการ และผังเมือง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมโยธา และผังเมือง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ปัญหางานผังเมืองเป็นประเด็นปัญหาที่หลายฝ่ายมักหยิบยกขึ้นมาอ้างไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดๆ มักโทษผังเมืองเสมอ โดยเฉพาะปัญหาผังเมืองหมดอายุ และเกิดช่องว่าในการบังคับใช้กฎหมาย ทำให้การเจริญเติบโตของเมือง และการพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทางอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม และสร้างความเดือนร้อนต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการแก้ปัญหาเรื่องผังเมืองหมดอายุ จึงมีความสำคัญ และจำเป็นเร่งด่วน เพราะผังเมืองเป็นเครื่องมือสำคัญที่สามรถนำมาใช้ในการวางแผน เพื่อบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความเหมาะสม อันเป็นการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน และประเทศชาติในภาพรวม

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีผังเมืองรวมที่ประกาศกฎกระทรวงแล้ว 177 ผัง อยู่ระหว่างบังคับใช้ 66 ผัง หมดอายุ 11 ผัง และผังเมืองรวมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 123 ผัง กรมโยธาธิการ และผังเมือง จึงต้องเร่งผลักดันการแก้กฎหมายให้สำเร็จ เพราะความสำเร็จนั้นต้องดำเนินการในทุกระดับ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มีผังเมืองใหม่ การบังคับใช้ผังเมืองเดิมยังต้องมีผลบังคับใช้อยู่อย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งวัตถุประสงค์ในครั้งเพื่อระดมความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของกรมโยธาธิการ และผังเมือง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อร่วมกันหาแนวทาง ข้อสรุป และมาตรการแก้ปัญหาผังเมืองหมดอายุเพื่อวางระบบการบริหารจัดการที่ชัดเจน

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com