พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 มีนาคม 2556 :: 15:03:39 pm 104723

งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยาได้ดำเนินการวางแผนงาน เพื่อบำรุงรักษาระบบจำหน่าย ประจำเดือน มีนาคม 2556

ซึ่งในแผนงานดังกล่าว อาจส่งผลกระทบในบางพื้นที่ ที่ต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เป็นบริเวณวงกว้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับทราบ ตามแผนปฏิบัติงานฯ มีดังนี้

วันที่ 19 มีนาคม 2556 (09.00 – 16.00 น.) บริเวณคอเขาถนนสาย 331 หน้าไร่หมอสง่า

วันที่ 21 มีนาคม 2556 (09.00 – 16.00 น.) บริเวณซอยโพธิ์สารทั้งซอย

วันที่ 25 มีนาคม 2556 (09.00 – 16.00 น.) บริเวณถนนอรรถจินดาถึงหน้าโรงแรมแชมป์

วันที่ 26 มีนาคม 2556 (09.00 – 16.00 น.) บริเวณหน้าโรงแรมแชมป์ถึงแยกวัดชัยมงคล

วันที่ 27 มีนาคม 2556 (09.00 – 17.00 น.) บริเวณบ้านเกาะล้าน

เมืองพัทยาจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา หมายเลขโทรศัพท์ 038-222425 ในวันและเวลาราชการ

Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com