พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 มีนาคม 2556 :: 13:03:29 pm 103314

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ จัดแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2556

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรักความสามัคคี ณ สนามกีฬาโรงเรียนสิงห์สมุทร

สัตหีบ – วันนี้ (1 มี.ค. 56) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรักความสามัคคี ณ สนามกีฬาโรงเรียนสิงห์สมุทร ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผอ.โรงเรียนสิงห์สมุทร รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ปกครอง ร่วมเปิดการแข่งขันกีฬา

นายสมบูรณ์ ชุมพาลี ปลัดเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ในนามผู้ดำเนินโครงการ กล่าวว่า ทต.เขตรอุดมศักดิ์ มีนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในความรับผิดชอบจำนวน 295 คน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขาคันธมาทน์ วัดป่ายุบ และจุกเสม็ด ซึ่งทต.เขตรอุดมศักดิ์ได้เล็งเห็น และตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการแข่งขันกีฬาขั้นพื้นฐานให้กับเด็ก โดยเฉพาะด้านร่างกาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการพัฒนาในด้านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับเด็กอย่างครอบคลุมครบถ้วนทุกด้าน และเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความรักความสามัคคี

โดยจัดให้มีการแข่งขันกีฬา 8 ประเภท ประกอบด้วย เตะบอลเข้าโก เก็บลูกบอลใส่ตะกร้า วิ่งแข่ง โยนลูกบอลใส่ตะกร้า ส่งลูกโป่ง ช้อนลูกกอล์ฟ ส่งลูกบอลข้ามศีรษะ และโยนลูกโป่งใส่เปล ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่าง ๆ อาทิ โรงเรียนสิงห์สมุทรให้การสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา พร้อมวงดุริยางค์นำขบวนพาเหรด และอนุเคราะห์วัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขัน ตลอดจนหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง และกรมสรรพาวุธทหารเรือได้ให้การสนับสนุนรถรับ-ส่ง เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และครู ในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา กล่าวว่า ทต.เขตรอุดมศักดิ์ ให้ความสำคัญกับเด็กนักเรียนในช่วงวัยแรกเกิด จนถึงอายุ 5 ปี ซึ่งนับเป็นช่วงวัยที่มีความสำคัญที่สุดของชีวิต การพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของเด็กวัยนี้ ทั้งทางด้านร่ายกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และทางด้านจิตใจ ซึ่งจะมีการพัฒนาเติบโต และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรมนันทนาการ การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของทั้ง 3 ศูนย์ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการเสริมสร้างพัฒนาการอย่างครอบคลุมครบถ้วนในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนเพื่อสร้างความรักความสามัคคี สร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว และในสังคมของเด็กนักเรียนต่อไป


การแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหนองปรือ

บรรยากาศความน่ารัก และความสนุกสนาน ของเด็กอนุบาลในการแสดงและการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชั้นอนุบาลของ โรงเรียนต่างๆในสังกัดเทศบาลเมืองหนองปรือ

 

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวกีฬา

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com