พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 มีนาคม 2556 :: 13:03:40 pm 104678

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ในวันที่ 18 มีนาคม ของทุกๆ ปี ได้จัดให้เป็นวันท้องถิ่นไทย โดยจะมีการถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

พัทยา-วานนี้ (18 มี.ค. 56) เมื่อเวลา 08.30 น. ณ ห้องทัพพระยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ข้าราชการ และลูกจ้างเมืองพัทยา ทำพิธีถวายราชสักการะต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2556

โดยนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้อ่านสารวันท้องถิ่นไทยจาก ท่านจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รมต.กระทรวงมหาดไทย จากนั้นได้จุดธูปเทียนบูชาเครื่องทองน้อย วางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 5 พร้อมกล่าวนำบุคลากรเมืองพัทยา ถวายสัตย์ปฏิญาณจะประพฤติตนเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ดี และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สำหรับวันท้องถิ่นไทย คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ตรงกับวันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เพื่อเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการยกฐานะ ต.ท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้กับประชาชน

สำหรับเมืองพัทยา ก่อนเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2521 เมืองพัทยามีฐานะเป็นสุขาภิบาลนาเกลือ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2499 มีพื้นที่เฉพาะตำบลนาเกลือ ต่อมาได้ขยายเขตไปถึงพัทยาใต้ เมื่อปี พ.ศ.2507 มีพื้นที่ในการปกครองดูแล ประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร แต่เนื่องจากพัทยาได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ หน่วยการปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิมไม่อาจบริหารงาน และให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็วได้ รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ขึ้น ปัจจุบันเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เทียบเท่ากับกรุงเทพมหานคร

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com