พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
12 มีนาคม 2556 :: 12:03:23 pm 104148

สถาปนาครบรอบปีที่ 21 แห่งการก่อตั้งศูนย์รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

พล.ร.ท.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานกล่าวให้โอวาทกำลังพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ปีที่ 21

สัตหีบ – วานนี้ (11 มี.ค.56) พล.ร.ท.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานกล่าวให้โอวาทกำลังพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ปีที่ 21 แห่งการก่อตั้งหน่วย มีผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ทหาร แถวรับฟังโอวาทโดยพร้อมเพียงกัน ณ หน้ากองบัญชาการ ทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

จากนั้น ได้กระทำพิธีบวงสรวง ถวายเครื่องเซ่น เครื่องสังเวย ต่อดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ (เสด็จเตี่ย) พระบิดาทหารเรือไทย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสัตหีบ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน และข้าราชการ โดยมี ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ตลอดจน ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเดียวกันนี้

สำหรับ ทัพเรือภาคที่ 1 ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2535 หลังกระทรวงกลาโหม ได้จัดตั้งหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางทะเล เพื่อรักษาเอกราช และอธิปไตยของชาติ เมื่อมีภัยคุกคามจากภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และบริเวณชายฝั่ง โดยใช้ชื่อว่า ทัพเรือภาคที่ 1,2 และ 3 ขึ้นตรงต่อกองเรือยุทธการ โดยทัพเรือภาคที่ 1 รับผิดชอบพื้นที่ทางทะเล และบริเวณชายฝั่งตอนบนของอ่าวไทย และมีการพัฒนาหน่วยเรื่อยมา ปัจจุบัน ทัพเรือภาคที่ 1,2 และ 3 ได้ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ ในส่วนของทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ ได้มอบหมายให้รับผิดชอบงานเพิ่มขึ้น เช่น ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติทางทะเล เขตทัพเรือภาคที่ 1 สำนักงานควบคุมเรือพาณิชย์ และเรือประมง ทัพเรือภาคที่ 1 และศูนย์รักษาความปลอดภัยทางทะเล กองทัพเรือ เกาะช้าง จึงนับได้ว่า ทัพเรือภาคที่ 1 เป็นหน่วงงานที่มีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานทั้งยามสงบ และยามสงคราม มาตราบจนปัจจุบัน

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com