พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 มีนาคม 2556 :: 10:03:45 am 105088

สร้างโรงเรียนและศูนย์อนุรักษ์หนังตะลุง

วัฒนธรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับ สภาวัฒนธรรม และปราชญ์ชาวบ้าน สร้างศูนย์อนุรักษ์ และพัฒนาหนังตะลุงพื้นบ้าน ผสมผสาน 4 สำเนียง ภาคใต้ ระยอง..ฮิ ภาคกลาง อีสาน สืบทอดวัฒนธรรมพื้นบ้านร่วมสมัย สร้างความสนใจภาษาถิ่น สู่เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด และช่วยกันอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทยไว้อย่างมั่นคง ยั่งยืน

ระยอง – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (23 มี.ค.56) นายธารา ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดระยอง ได้มาทำพิธียกเสาเอก เสาโท โดย ได้มี นายสมควร ปานกลาง อายุ 53 ปี ปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งเป็นสายเลือดชาวใต้ที่มีต้นตระกูลในการทำหนังตะลุง แต่มาเกิดที่ หมู่บ้านคลองเถือแรด ม.9 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง ได้ร่วมกับ นายทิม บุญรอด คณะกรรมการสภาวัฒนธรรม ไปนำศิลปวัฒนธรรมทางภาคใต้ โดยเฉพาะการทำหนังตะลุง มาเผยแพร่ในจังหวัดระยอง จนได้รับศิลปินดีเด่นสาขาศิลปะพื้นบ้าน หนังตะลุงจังหวัดระยอง ประจำปี 2552 และยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ซึ่งได้พยายามทุกวิถีทางในการร่วมกับ สภาวัฒนธรรม และวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่เยาวชนรุ่นหลัง เพื่อให้เกิดเป็นศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับความสนจากประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาเพื่อช่วยกันอนุรักษ์ไว้ให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืนสืบต่อไป ด้วยการใช้ตัวหนังเป็นสื่อเล่านิทานให้เกิดความสนุกสนานในการรับชม รับฟังอีกด้วย

“หนังตะลุง”เป็นศิลปะการแสดงมรดกพื้นบ้านดั้งเดิมของชาวปักษ์ใต้ มีทั้งบทพากย์และบทเจรจา ส่วนมากใช้กลอนตลาด เดิมทีเดียวเล่นเรื่องรามเกียรติ์เป็นพื้น ครั้นต่อมานายหนังเลือกเรื่องอื่นๆ ในวรรคดีไทยบ้าง ชาดกบ้าง แล้วแต่จะเห็นสมควร เช่นเรื่องไกรทอง สังข์ทอง ไชยเชษฐ์ แก้วหน้าม้า เป็นต้น การทำรูปหนังตะลุงจะต้องวาดรูปสมมติลงในแผ่นหนังสัตว์ต่างๆ เช่น หนังวัว หนังควาย หนังเก้ง หรือกระจง โดยเอาหนังมาแช่น้ำส้ม แล้วเอามาขูดให้บางใสแล้วขึงให้ตึง วาดรูปฤษีซึ่งเป็นองค์บรมครู เพื่อใช้ในการบวงสรวงก่อนทำการแสดง รูปนาง รูปยักษ์ ตามที่ต้องการ ต่อจากนั้นก็ตัดออกมาเป็นรูปและระบายสี แล้วใช้ตับคีบสำหรับถือหรือปักที่หน้าจอ ใส่มือและไม้ผูกติดกับมือสำหรับเชิดเป็นอันเสร็จ ถ้าเป็นรูปตัวตลกไม่จำเป็นจะต้องพิถีพิถันมากนัก แต่ตัวพระ ตัวนางต้องประณีตเป็นพิเศษเพื่อให้เกิดความสนใจ

นายเฉลียว ราชบุรี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดระยอง กล่าวว่า หลังจากที่ได้มีการเผยแพร่การแสดงหนังตะลุงในจังหวัดระยอง ได้รับความสนใจจากประชาชน และหลายภาคส่วน จึงได้ร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้เป็นมรดกของจังหวัดระยอง ร่วมกับภาคใต้ เพราะหนังตะลุง ไม่ใช่เพียงจะรักษาไว้เฉพาะภาคใต้เท่านั้น ต้องร่วมกันรักษา อนุรักษ์กันทั้งประเทศให้เกิดการแพร่กระจายในการยอมรับว่าเป็นมรดกไทยอย่างแท้จริง จึงได้ร่วมกัน จัดสร้าง ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาหนังตะลุงพื้นบ้าน ที่บ้านมาบสองสลึง หรือหมู่บ้านคลองเถือแรด โดยได้รับเกียรติจาก นายธารา ปิตุเตชะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ จังหวัดระยอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท เพื่อสร้างศูนย์อนุรักษ์ และพัฒนาหนังตะลุงให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไป อีกทั้งเป็นการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา เยาวชนทั่วไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com