พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 มีนาคม 2556 :: 11:03:38 am 103734

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารจัดกิจกรรมเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และส่งเสริมการแสดงออกความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของน้องๆนักเรียน

พัทยา-วานนี้ (5 มี.ค. 56) เมื่อเวลา 09.00 ที่ ตึกวิทยาศาสตร์ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้มีการจัดกิจกรรม Science camp ค่ายวิทย์ คิดสร้างสรรค์ ขึ้น เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้กลุ่มวิชาวิทยาศาตร์ และส่งเสริมการแสดงออกความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของน้องๆนักเรียน โดยมีน้องๆนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 70 คน

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อต้องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และปลูกฝังทักษะกระบวนการ 13 ขั้น และเจตคติทางวิทยาศาสตร์นำไปใช้บูรณาการได้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนได้มีโอกาสออกภาคสนามลงมือปฏิบัติจริง

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจะมีขึ้นด้วยกันทั้งหมด 2 วันตั้งแต่วันที่ 5 – 6 มีนาคม 2556 ซึ่งน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับประสบการณ์มากมายสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

james