พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 เมษายน 2556 :: 14:04:24 pm 107310

ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดค่ายกีฬาเยาชน ห่างไกลยาเสพติด

ที่อาคารพลศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดค่ายกีฬาเยาวชน ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

สัตหีบ – วันนี้ (24 เม.ย.56) ที่อาคารพลศึกษา ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ รองผู้บัญชาการ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานเปิดค่ายกีฬาเยาวชน ประจำปี 2556 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการ คณะวิทยากร และนักเรียนที่เข้ารับการอบรม ร่วมเปิดค่ายกีฬา

นาวาเอก หิรัญ นาคทอง ผู้อำนวยการกองกิจการกิจการพลเรือน ฐานทัพเรือสัตหีบ กล่าวว่า ค่ายกีฬาเยาวชน เป็นโครงการที่กองทัพเรือกำหนดให้ดำเนินการขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ใน 3 พื้นที่ ประกอบด้วย พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 และฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้มีความรัก ความศรัทธา และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเพื่อให้เยาชนตระหนักในคุณค่าของตนเอง และมีโอกาสพัฒนาตนเองในประเภทกีฬาที่ชอบ

และสำหรับในปี 2556 นี้ ส่วนของฐานทัพเรือสัตหีบ ได้กำหนดรับสมัครเยาวชนชาย และหญิงที่เป็นบุตรข้าราชการทหารเรือ รวมถึงบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 12 – 15 ปี จำนวน 80 คน เข้ารับการอบรมระหว่างวันที่ 22 – 30 เม.ย.56 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นการพักค้างแรมในหน่วยทหาร รวม 9 วัน 8 คืน ลักษณะของกิจกรรม เป็นการจัดค่ายฝึกอบรมกีฬาประเภทต่าง ๆ จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล แบดมินตัน ว่ายน้ำ และกีฬาทหารเรือเป็นกีฬาเสริม นอกจากการฝึกอบรมกีฬาแล้ว ยังมีการแนะนำประเพณีทหารเรือที่ควรรู้ รวมทั้งจัดให้มีการทัศนศึกษาสถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย ชมบ้านสุขาวดี ของบริษัท สหฟาร์ม จำกัด อุทยานหินล้านปี และฟาร์มจระเข้พัทยา สำหรับวิทยากร / ผู้ฝึกสอน ได้รับความอนุเคราะห์จากแผนกกีฬาพิเศษ กองกิจการพิเศษ ฐานทัพเรือสัตหีบ และได้รับการสนับสนุนนมเปรี้ยวเป็นอาหารเสริมแก่ผู้รับการอบรมจากเทศบาลเมืองสัตหีบ และเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งให้การสนับสนุนเป็นประจำทุกปี

พลเรือตรี ศุภพงษ์ ศิริสนธิ กล่าวว่า การจัดค่ายกีฬาเยาวชนของกองทัพเรือ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อเยาวชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรักความศรัทธา และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพเรือ และยังสามารถช่วยให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนได้เล่นกีฬา และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นผลดีต่อสุขภาพของเยาวชน การจัดค่ายกีฬาเยาวชนประจำปี 2556 ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการอบรมทุกคนอีกด้วย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com