พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 เมษายน 2556 :: 09:04:27 am 107376

ประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 14

ระดมความคิดระหว่างกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด(ไทย) และด้านภูมิภาคทหารที่ 3(กัมพูชา)

พัทยา-วานนี้(24 เม.ย. 56) เมื่อเวลา 11.00 น. ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 14 ณ โรงแรม ทาวน์ อิน ทาวน์ อำเภอบางละมุง จ.ชลบุรี โดยมี พล.ร.ท.สนธยา น้อยฉายา ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด(ไทย) พล.อ.เยือง โซะคน ผู้บัญชาการด้านภูมิภาคทหารที่ 3(กัมพูชา) ร่วมเป็นประธานการประชุมใน พร้อมคณะของทั้ง 2 ฝ่าย ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยi

สืบเนื่องมาจากความตะลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งพระราชอาณาจักรกัมพูชาว่าด้วยความร่วมมือชายแดน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อ 29 กันยายน 2538 ได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายอันจะก่อให้เกิดเสถียรภาพ และความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน โดยการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ตลอดจนการพัฒนา และการส่งเสริมเรื่องของการประสานประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยมาตรการที่เหมาะสมดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทั้งสองประเทศ อาทิเช่น การป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม การส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน การส่งเสริมความร่วมมือในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และการร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ในพื้นที่ตามแนวชายแดน ตามที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเห็นสมควร

การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา ครั้งที่ 14 เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ในเรื่องความสัมพันธ์อันดีต่อกันทั้ง 2 ประเทศ และจะส่งเสริมความร่วมมือกันเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการร่วมมือกันในระดับท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยเป็นการร่วมมือด้านความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม

ผลของการประชุมเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างประเทศไทย และประเทศกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี และตราด มีการร่วมมือกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตามแนวชายแดน เพื่อเตรียมการรองรับการเปิดประตูต้อนรับสู่ประเทศอาเซียนในปี 2558 ที่จะถึงนี้ เอื้ออำนวยให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ตามแนวชายแดน และสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจให้กับประชาขนในพื้นที่ตามชายแดนทั้งสองประเทศ ร่วมมือป้องกัน และปราบอาชญากรรมในพื้นที่ตจามแนวชายแดนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com