พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 เมษายน 2556 :: 09:04:44 am 107515

พรรคประชาธิปัตย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

พรรคประชาธิปัตย์จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ"รวมพลังสมัชชา ออกแบบประเทศไทย" โครงการประประชาธิปัตย์พบประชาชน ภาคกลาง ครั้งที่ 10/2556

พัทยา – วานนี้ (26 เม.ย.56) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมเคป ดารา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี พรรคประชาธิปัตย์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “รวมพลังสมัชชา ออกแบบประเทศไทย” โครงการประประชาธิปัตย์พบประชาชน ภาคกลาง ครั้งที่ 10/2556โดยมีผู้สนใจทั้ง ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ ภาคธุรกิจ ผู้นำแรงงานและเครือข่ายประชาชนในเขตเมืองพัทยาและพื้นที่ใกล้เคียงทยอยเข้าร่วม

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ภาคกลาง กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเป็นการพบปะพี่น้องประชาชนในเขตภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออกในการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการร่วมออกแบบประเทศไทย ให้ได้ประเทศไทยที่ประชาชนต้องการ ซึ่งที่สำคัญต้องมีการปฏิรูปพรรคการเมือง

ทั้งนี้ พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ไม่หยุดนิ่งต่อหน้าที่และงานที่ต้องสร้างอนาคตให้กับประเทศชาติและประชาชน ที่ผ่านมามีการวางรากฐานของพรรคใหม่ทั้งระบบเพื่อล้มเลิกระบบการเมืองเก่าที่ต้องเอื้อผลประโยชน์ และต้องใช้เงินมามีอำนาจในการทำงาน โดยต้องมีการให้ความรู้กับสมาชิกพรรค และพัฒนาคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคทั่วประเทศให้ทำงานได้อย่างสอดคล้องกันเพื่อประโยชน์ของประชาชน

นายอลงกรณ์ กล่าวด้วยว่า การออกแบบประเทศไทย ทุกคนมีส่วนร่วมได้โดยเริ่มจากการออกแบบจังหวัดที่ตนเองอาศัยอยู่ว่าอยากได้จังหวัดแบบไหน มีระบบบริหารจัดการเป็นอย่างไร ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่น และบทบาทตัวแทนประชาชนเป็นอย่างไร แล้วมานำเสนอข้อมูลความต้องการร่วมกันเพื่อสรุปเป็นภาพรวม การออกแบบจังหวัดจะช่วยฝึกให้คนไทยสามารถแสดงการมีส่วนร่วมในแนวคิดพัฒนาท้องถิ่น และเป็นเวทีที่ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกว่าได้เป็นเจ้าของประเทศ

จังหวัดอยุธยาเป็นจังหวัดที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่มี ส.ส.มานานถึง 67 ปีเต็ม ทั้งที่เป็นอดีตเมืองหลวงของประเทศ และเป็นเมืองที่เศรษฐกิจเติบโตเป็นอันดับที่ 2 ของภาคกลาง ตรงนี้เราจะดำเนินการ “เปิดพรรคกว้าง สร้างส.ส.”โดยการจัดกิจกรรมพบปะพี่น้องประชาชน สร้างความใกล้ชิดเพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงการทำงานและมีส่วนร่วมของพรรค ที่ผ่านมาประชาธิปัตย์เคยสร้างปรากฏการณ์ที่จังหวัดชลบุรี ได้ ส.ส.มาทั้งจังหวัดแล้วครั้งหนึ่ง หวังที่จะสร้างปรากฏการณ์ดังกล่าวอีกทุกคนต้องทำงานกันมากขึ้น

ทั้งนี้ภายในกิจกรรมได้มีการนำเสนอแผนการพัฒนาภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรี การบรรยายพิเศษ “พิมพ์เขียวประเทศไทย” การเสวนา “พิมพ์เขียว ชลบุรี” และการแบ่งกลุ่มย่อยสมัชชาระดมความคิดเห็น “พิมพ์เขียวประเทศไทย พิมพ์เขียวชลบุรี ร่วมออกแบบประเทศไทย ออกแบบเมืองของเรา”ก่อนจะมีการประมวลสรุปผลประชุมสมัชชากลุ่มย่อยเพื่อปรับใช้เป็นเป็นข้อมูลของพรรคประชาธิปัตย์ต่อไป

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวการเมือง

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com