พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 เมษายน 2556 :: 10:04:06 am 107481

มอบวุฒิบัตรให้กับกลุ่มสตรีเมืองพัทยา

การมอบวุฒิบัตรให้กับสตรีเมืองพัทยา ตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเมืองพัทยา

พัทยา – วานนี้ (25 เม.ย. 56) เมื่อเวลา 10.00 น. นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา และนายนคร ผลลูกอินทร์ สมาชิกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเมืองพัทยาในครั้งนี้ ณ ห้องทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา

เนื่องด้วยตามโครงการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเมืองพัทยา ที่ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “สิทธิสตรี และมารยาทการอยู่ร่วมกันในสังคม” การจัดการอบรมในครั้งนี้มีประโยชน์มาก เป็นนิมิตหมายในการเริ่มต้นที่ดี ที่จะพัฒนาศักยภาพของสตรี ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิ โอกาส และความเสมอภาคของหญิงชาย และให้สตรีได้รับการพิทักษ์ และคุ้มครองสิทธิของสตรี รณรงค์ให้ผู้มีสิทธิ์ให้โอกาส และสนับสนุนสตรี เสริมสร้างสมรรถนะ และความเข้าใจให้แก่หน่วยงานที่มีความชำนาญด้านการพัฒนาภาวะผู้นำเตรียมความพร้อม ให้คำแนะนำ และถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อให้สตรีในเมืองพัทยาได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง ได้รับการปกป้อง และคุ้มครองสิทธิประโยชน์อันพึงจะได้รับเพื่อให้สตรีอยู่ในสังคมได้อย่างยังยืน

การมอบวุฒิบัตรในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จว่าสตรีเมืองพัทยา ที่จะสามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเข้มแข็ง และมีความสะดวกสบายยิ่งขึ้น

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com