พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 เมษายน 2556 :: 12:04:41 pm 106171

ศุลกากรระดมความคิดปรับปุรงระเบียบปฏิบัติ

กรมศุลกากรจัดสัมมนาระดมสมองผู้บริหารระดับสูงปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรให้ทันสมัยรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน(AEC)

พัทยา – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (6 เม.ย. 56) เมื่อเวลา10.00 น. นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมศุลกากร เป็นประธานเปิดงานสัมมนาปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรระดับผู้บริหาร พ.ศ.2556 โดยมี นายยุทธนา หยิมการุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร นำผู้บริหารด่านศุลกากรเข้าร่วมสัมมนาเพื่อปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

นายยุทธนา หยิมการุณ กล่าวว่า คณะทำงานปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากรได้ร่วมกับสถาบันวิทยาการศุลกากรและคณะจัดสัมมนาขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งองค์ความรู้และประสบการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร และการสัมมนาในครั้งนี้มีข้อสรุปด้วยกันหลากหลายประเด็นซึ่งจะนำมาสู่การพัฒนาระเบียบจนนำไปสู่การปฏิบัติในมาตรฐานเดียวกัน

ด้าน นางเบญจา หลุยเจริญ เผยว่า ช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมาระบบงานศุลกากรได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบงานศุลกากรที่ทันสมัยนำไปสู่ระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมศุลกากรได้แก้ไขคำสั่งและประกาศกำหนดระเบียบปฏิบัติในกระบวนงานใหม่ๆ โดยยังไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในประมวลปฏิบัติศุลกากร ปี 44 ดังนั้นระเบียบส่วนใหญ่ในระบบงานเดิมจึงยังไม่สอดคล้องกับระบบงานที่เปลี่ยนแปลงไป ศุลกากรจึงดำเนินการปรับปรุงทั้งระบบซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการปฏิบัติ สามารถปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน ก่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ สามารถกำหนดกรอบระยะเวลาได้ชัดเจน ประหยัดเวลาและลดต้นทุน ช่วยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกรวดเร็วและเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com