พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 พฤษภาคม 2556 :: 09:05:34 am 109735

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เตรียมพร้อมสู่เออีซี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เตรียมพร้อมสู่เออีซี จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ส่งเสริมเพิ่มความรู้และแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษา

พัทยา – วานนี้ (29 พ.ค. 56) เมื่อเวลา 09.00 น. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยประจำสำนักนายก เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ครั้งที่ 1 โดยมี ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก นำคณะบุคลากร ครู อาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมการประชุม

ศ.ดร.สิน พันธุ์พินิจ เผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง จัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติเมื่อปี2554 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสู่สาธารณชนและเพื่อให้เกิดการต่อยอดการประชุมเชิงวิชาการจึงได้จัดการประชุมเชิงวิชาการเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออกขึ้นเป็นครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 56 เพื่อส่งเสริมพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรและนักศึกษา อีกทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการรวมเป็นประชาคมอาเซียนหรือเออีซีในปี 2558

การประชุมครั้งนี้มีนักวิชาการจาก 6 ประเทศเข้ารวมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการที่สำคัญ ทั้งประเทศเวียดนาม, ลาว, อินโดนีเซีย, กัมพูชา, ฟิลิปปินส์, ออสเตรเลีย และไทย เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้จะทำให้บุคลากรและนักศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com