พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 มิถุนายน 2556 :: 11:06:26 am 110164

กองทัพเรือ จัดประชุมให้ความรู้ด้านสิทธิกำลังพล ข้าราชเกษียณอายุ

สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ เปิดการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ และการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพล โดยมี น.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุม

สัตหีบ – วันนี้ (5 มิ.ย.56) ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี น.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ เป็นประธานเปิดการประชุมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ และการดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพล เพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ได้รับความรู้ที่จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ภายหลังจากเกษียณอายุราชการ โดยมี กำลังพลที่จะเกษียณอายุราชการ จำนวน 400 นาย เข้าร่วมการประชุม

การจัดประชุมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการได้รับความรู้ด้านสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับของข้าราชการบำนาญ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ และการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ ในขณะเดียวกันยังได้จัดให้มีการยื่นเรื่องขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ และการรับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ รวมทั้งเงินบำเหน็จดำรงชีพ ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2566 นี้ ให้ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญตามกำหนดเวลา

น.อ.ทรงวุฒิ บุญอินทร์ รองเจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารเรือ มีความรัก ความห่วงใย และความปรารถนาดีเป็นอย่างยิ่ง แก่ผู้ที่จำครบกำหนดเกษียณอายุราชการ จึงได้อนุมัติให้กรมกำลังพลทหารเรือ จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล และการรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ เพื่อให้รับทราบเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็น และการเตรียมเอกสารหลักฐานด้านสิทธิกำลังพล รวมถึงดำเนินการขอรับสิทธิกำลังพลเมื่อเกษียณอายุราชการ จะได้รับสิทธิต่าง ๆ อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการชุมในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่กำลังพลทุกนายเป็นอย่างดี จึงขอให้กำลังพลได้ถือเป็นโอกาสที่จะรับเอาความรู้เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด หากมีข้อสงสัย ขอให้สอบถามเจ้าหน้าที่ของกรมกำลังพลทหารเรือ หรือผู้ที่มาบรรยาย เพื่อจะได้เข้าใจชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ที่จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ที่ได้รับใช้กองทัพเรือ และประเทศชาติมาเป็นเวลานาน จนครบเกษียณอายุราชการ

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com