พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 มิถุนายน 2556 :: 11:06:56 am 111455

ชาวสัตหีบรวมพลังเทิดทูนสถาบัน ต่อต้านยาเสพติด

ชาวสัตหีบกว่า 3 พันคน รวมพลังเทิดทูนสถาบัน ต่อต้านยาเสพติด วันต่อต้านยาเสพติดโลก

สัตหีบ – วานนี้ (26 มิ.ย. 56) เมื่อเวลา 18.00 น. นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกรวยถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ พร้อมกล่าวอาเศียรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในโครงการรณรงค์รวมพลังเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดองสมานฉันท์ สร้างกระแสสังคมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ลานกีฬา โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ ได้นำประชาชนทุกภาคส่วน อาทิ ข้าราชการทหารเรือ ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มพลังมวลชน ผู้นำชุมชน นักศึกษา พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน จำนวนกว่า 3,000 คน เข้าร่วมกระทำพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณตน จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด ในการนี้ พล.ร.อ.สุรพล จันทร์แดง สส.เขต 8 ชลบุรี พล.ร.ท.ชัยณรงค์ เจริญรักษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ พล.ต.ต.คัชชา ธาตุศาสตร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี นายทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ สจ.เขตอำเภอสัตหีบ พ.ต.อ.ชนพัฒน์ นวลักษณ์ ผกก.สภ.สัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตอุดมศักดิ์ นายประสิทธิ์ เหลือทอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสิงห์สมุทร และนายชิน แก้วสังข์ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้เป็นผู้แทนประชาชนพี่น้องชาวอำเภอสัตหีบ ดื่มน้ำสาบานตน ประกาศเป็นผู้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และจะร่วมเป็นกำลังแผ่นดิน ในการปกป้องและปราบปรามยาเสพติด ให้หมดสิ้นไปจากสังคม และประเทศชาติ

นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นกลยุทธ์ดำเนินงาน 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง โดยมีแผนการสร้างพลังสังคม และพลังชุมชนเอาชนะยาพสติดเป็นกลยุทธ์ให้ประชาชนมามีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ และขจัดปัจจัยเสี่ยง ที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไป


อำเภอสัตหีบ โดยศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด นำโดย นายภวัต เลิศมุกดา นายอำเภอสัตหีบ ได้ตระหนักถึงภัยของยาเสพติด ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ เพื่อสร้างกระแสการมีส่วนร่วม กระตุ้นปลุกจิตสำนึกให้ชุมชน ได้ตระหนักถึงมหันตภัยของยาเสพติด และเกิดผลทางจิตวิทยาต่อผู้ค้า ผู้เสพ และเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ให้มีความละอาย และเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงพร้อมใจกันถวายสัตย์ปฏิญาณ ดื่มน้ำสาบานตน อันเป็นการประกาศจุดยืนที่จะรวมพลังต่อต้าน และสู้รบกับยาเสพติด ให้สิ้นซากหมดไปจากอำเภอสัตหีบ และประเทศไทย

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com

ปตอ.พัน.2