พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
01 มิถุนายน 2556 :: 10:06:34 am 109863

ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งศาลจังหวัดพัทยา ครบรอบ 13 ปี

ทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งศาลจังหวัดพัทยา ครบรอบ 13 ปี โดยมีบรรดาแขกผู้ใหญ่เข้าร่วมงานบุญกันเป็นจำนวนมาก

พัทยา – วานนี้ (31 พ.ค. 56) เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ศาลจังหวัดพัทยา ท่านอภิชาติ เทพหนู ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพัทยา พร้อมด้วยพนักงาน เจ้าหน้าที่ประจำศาลจังหวัดพัทยา ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งศาลจังหวัดพัทยา 13 ปี ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิ.ย.ของทุกปี โดยเจ้าภาพได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูปจากวัดชัยมงคล พระอารามหลวง มาทำพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันท์ภัตตาหารเพลที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ถวายทั้งของคาว และของหวานจำนวนมาก ซึ่งบรรยากาศภายในงานมีคณะผู้พิพากษา อัยการ ข้าราชการ คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดพัทยา ร่วมแสดงความยิน และร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก

สำหรับประวัติการก่อตั้งศาลจังหวัดพัทยานั้น เริ่มด้วยเมืองพัทยาปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายของประชากรเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะบริเวณพัทยาจึงก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามขึ้นมาตามการขยายตัวของเมือง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสาธารณูปโภค ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และการฉ้อโกงนักท่องเที่ยว และนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเป็นผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจโดยรวม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ขอให้มีศาลสำหรับพิจารณาคดีท่องเที่ยวที่เมืองพัทยา เพื่อพิจารณาคดีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่เมืองพัทยาโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยาในระยะเวลาจำกัด และมีคดีเกิดขึ้น ต่อมากระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่างพระราชบัญญัติศาลจังหวัดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ต่อคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2535 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้วได้ส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา และต่อมามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหม่กระทรวงยุติธรรมยังยืนยันร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

แต่เนื่องจากพื้นที่ด้านทิศเหนือของอำเภอศรีราชาอยู่ใกล้กับอำเภอเมืองชลบุรีมากกว่าเมืองพัทยา กระทรวงยุติธรรมจึงเห็นสมควรทบทวนเพื่อพิจารณาว่า ควรให้พื้นที่ดังกล่าวรวมอยู่ในเขตอำเภอศาลจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นที่เมืองพัทยา หรือใช้อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดชลบุรี และศาลแขวงชลบุรีตามเดิม กระทรวงยุติธรรมจึงจัดประชุมร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานอัยการสูงสุด กรมการปกครอง กรมตำรวจ กรมราชทัณฑ์ และสภาทนายความแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2535 เพื่อขอทราบความคิดเห็น โดยมีเลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการเป็นผู้แทนฝ่ายกระทรวงยุติธรรม และอธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 เข้าร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้พื้นที่ในอำเภอศรีราชาที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดพัทยาได้แก่ ตำบลทางทิศใต้ของอำเภอศรีราชาคือตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบึง และตำบลบ่อวิน ส่วนตำบลอื่นและกิ่งอำเภอเกาะสีชังนั้นให้ไปขึ้นอยู่กับศาลจังหวัดชลบุรี และศาลแขวงชลบุรี ตามเดิม

ซึ่งเป็นไปตามความประสงค์ของราษฎรที่ได้กรอกแบบสอบถามโดยนายอาวุธ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ผู้แทนกรมการปกครองได้ให้ข้อคิดเห็นว่า การเดินทางจากตำบลเขาคันทรงมายังเมืองพัทยามีเส้นทางหลวงที่ดีแต่ไม่สะดวกเพราะไม่มีรถประจำทาง ในอนาคตเมื่อการเดินทางสะดวกน่าจะกำหนดให้ตำบลเขาคันทรงขึ้นอยู่กับศาลจังหวัดพัทยาด้วย ต่อมารัฐสภาได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2537 เรียกว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2537 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

โดยให้จัดตั้งศาลจังหวัดขึ้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เรียกว่า “ศาลจังหวัดพัทยา” และจะเปิดทำการเมื่อใดให้ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา ให้ศาลจังหวัดพัทยามีเขตตลอดท้องที่อำเภอบางละมุง อำเภอสัตหีบ และอำเภอศรีราชา เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา ตำบลบึง ตำบลบ่อวิน ในจังหวัดชลบุรี และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดพัทยา พ.ศ.2543 ประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 ให้เปิดทำการศาลจังหวัดพัทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2543 เป็นต้นมา ปัจจุบันศาลจังหวัดพัทยามีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลมาแล้ว 11 ท่าน มีผู้อำนวยการประจำศาลจังหวัดพัทยามาแล้วถึง 7 ท่าน

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com