พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 มิถุนายน 2556 :: 09:06:55 am 110224

วิทยาลัยดุสิตธานีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 ก่อนจะเปิดภาคเรียน

พัทยา-วานนี้ (5 มิ.ย. 56) เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ได้มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 โดยมี อ.ศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย อ.วีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานีฯ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้

เนื่องด้วยวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2556 ขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างทัศนคติที่ดีให้กับนักศึกษาใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในสายงานด้านอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งในวันนี้มีนักศึกษาใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกิจกรรมดังกล่าวมากถึง 120 คนด้วยกัน

สำหรับวิทยาลัยดุสิตธานีศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้มีฐานะเป็นวิทยาลัย เปิดสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตระดับปริญญาตรี 4ปี คณะอุตสาหกรรมบริการ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร และสาขาวิชาการจัดการไมซ์และอีเว็นตส์ โดยเน้นความนเป็นเลิศทางวิชาการและคุณภาพ ทั้งในทฤษฏีและการปฏิบัติ นอกจากนี้วิทยาลัยดุสิตธานี ฯ ยังเปิดหลักสูตรฝึกอบรม(หลักสูตรระยะสั้น)สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจในงานอุตสาหกรรมการบริการอีกด้วย

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com