พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
29 มิถุนายน 2556 :: 14:06:15 pm 111627

สอ.รฝ.ร่วมสื่อสารมวลชน จัดอบรม “ดีเจวัยมันส์เท่าทันสื่อ”

เปิดอบรม “Eastern Station” ดีเจวัยมันส์เท่าทันสื่อ ปฏิบัติการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลง ณ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

สัตหีบ – วานนี้ (28 มิ.ย.56) พล.ร.ต.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง เป็นประธานเปิดอบรม “Eastern Station” ดีเจวัยมันส์เท่าทันสื่อ ปฏิบัติการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์สื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลง ณ กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 21 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 2 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ประธานและคณะกรรมการชมรมวิทยุเด็ก เยาวชน และครอบครัว ร่วมเปิดการอบรม

สำหรับ ชมรมวิทยุเด็ก เยาวชนและครอบครัว จังหวัดชลบุรี เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายวิทยุชุมชนสื่อพันธ์ใหม่ ใส่ใจสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว นักจัดราบการวิทยุชุมชน นักวิชาการด้านสื่อ ตลอดจน องค์กรทำงานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว และนักจัดรายการวิทยุเพื่อเด็ก ที่เห็นความสำคัญของช่องทางในการนำเสนอสื่อสร้างสรรค์ที่หลากหลายในรูปแบบของเครือข่าย ผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปับประสบการณ์ซึ่งกันและกัน โดยได้รับการสนับสนุนจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน มูลนิธิเพื่อการพัฒนาเด็ก (พมด.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ชมรมวิทยุเด็กฯ เยาวชนและครอบครัวเพิ่มขึ้น รวมถึงเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพสื่อสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้เหมาะสมกับความต้องการในการเรียนรู้ และมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสุขภาวะของเด็ก และเยาวชน ในแต่ละช่วงวัย

ดังนั้น สมาคมฯ จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมดีเจ “Eastern Station” ดีเจวัยมันส์เท่าทันสื่อ ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนเท่าทันสื่อ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะชีวิตผ่านกระบวนการผลิตสื่อวิทยุ และสร้างแกนนำเยาวชนนักสื่อสาร เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปสื่อเพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้น ให้เด็ก เยาวชน สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะสื่อดี สื่อร้ายได้ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น 3 วัน 2 คืน มีเยาวชนเข้าร่วมอบรม จำนวน 60 คน จากจังหวัดชลบุรี สระแก้ว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน หรือ สสย.

พล.ร.ต.นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีว่า “สื่อ” มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในโลกยุคใหม่ เนื่องจากคนสามารถเข้าถึงสื่อได้เกือบตลอดเวลา ในขณะเดียวกันก็ชื่อว่าผู้บริโภคสื่อ (เด็ก เยาวชน ครอบครัว ชุมชน สังคม) คือ ผู้กำหนดทิศทางสื่อ ดังนั้น ถ้ามีสื่อดีจำนวนที่มากพอ และทำให้คนในสังคมเข้าถึงสื่อดีได้มากขึ้น ก็ย่อมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางบวกได้ ประกอบกับปัจจุบัน รายการวิทยุเพื่อเด็กเยาวชนและครอบครัว มีปริมาณน้อยซึ่ง “วิทยุ” เป็นสื่อสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างจินตนาการให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ ทั้งด้านอารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม พัฒนาการทางสมอง และรายการวิทยุ ยังสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวได้อย่างทั่วถึง

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com