พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 มิถุนายน 2556 :: 11:06:49 am 110243

เมืองพัทยาการฝึกอบรมอาชีพสานตะกร้าพลาสติกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา

กลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยารวมตัวจัดการฝึกอบรมสานตะกร้าพลาสติก ณ ห้องประชุมร้านอาหารเรือนไม้ เมืองพัทยา

พัทยา – วานนี้ (5 มิ.ย. 56) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ ร้านอาหารเรือนไทย ถนนพัทยาสาย 2 ได้มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพการสานตะกร้าพลาสติกตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา โดยมีสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา และตัวแทนจากชุมชนต่างๆ ในเขตเมืองพัทยาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

ตามที่รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาการว่างงานของประชาชนเมืองพัทยาจึงได้จัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพให้กับกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีในเขตเมืองพัทยา ได้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวเพื่อจะได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสตรีกับเมืองพัทยา

โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดให้มีการอบรมฝึกอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 60 คน มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 1 วัน โดยใช้งบประมาณในการฝึกอบรมครั้งนี้จำนวน 24,000 บาท

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com