พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 กรกฏาคม 2556 :: 14:07:20 pm 112859

ข้าราชการ กองทัพเรือ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

ข้าราชการ กองทัพเรือ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประกาศเจตนาเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเข้ากระทำพิธี ณ ห้องประชุม กองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

สัตหีบ – วานนี้ (18 ก.ค.56) พล.ร.ต.นภดล สุภากร ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ประธานกระทำพิธีพุทธมามกะ ประจำปี 2556 เพื่อให้ข้าราชการ พลทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ในสังกัด ได้ประกาศเจตนาเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธ โดยเฉพาะผู้ที่ยังไม่เคยเข้ากระทำพิธี ณ ห้องประชุม กองบังคับการ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงธรรมเทศนา

สำหรับ การแสดงตนเป็นพุทธมามกะในส่วนของกองทัพเรือ ได้จัดให้กระทำพิธีปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กำลังพล และครอบครัว ได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีอันเป็นมหามงคลของชาวพุทธศาสนิกชน ที่ได้ประกาศศรัทธาอันแรงกล้าที่มีต่อพระพุทธศาสนา ต่อหน้าพระพุทธปฏิมาท่ามกลางสงฆ์ พร้อมทั้งได้รับการประสาทพรจากสงฆ์ เป็นพิธีที่แสดงถึงความภาคภูมิ และความมั่นใจในพระพุทธศาสนา อันเป็นพิธีที่เสริมสร้างสำนึกทางจริยธรรม คุณธรรมให้แข็งแกร่งแน่วแน่ยิ่งขึ้น เพราะผู้ที่ได้ประกาศตนเป็นพุทธมามกะแล้ว เท่ากับได้ถวายสัญญาใจต่อพระพุทธเจ้าท่ามกลางสงฆ์ว่า จะเคารพนับถือพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง และจะดำรงตนอยู่ในหลักศีลธรรม คุณธรรมของพระพุทธศาสนา ตามที่ได้รับคำแนะตลอดไป

พล.ร.ต.นภดล สุภากร ผู้บัญชาการฯ กล่าวว่า การปฏิญาณตนเป็นพุทธมามกะ คือ การตั้งสัจจาธิษฐาน และประกาศสัจวาจาว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือพุทธศาสนาอย่างเป็นทางการ ซึ่งทราบดีว่าพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทย เป็นศาสนาอันประเสริฐ ควรค่าแก่การยอมรับนับถือว่าเป็นสรณะที่พึ่งได้ มีหลักธรรมคำสอนเป็นสัจธรรม สามารถนำผู้ปฏิบัติตามให้ประสบความสุข มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตได้อย่างแท้จริง ทั้งเป็นศาสนาที่มีเหตุผล ไม่ขัดกับหลักทางวิทยาศาสตร์ และทันสมัยอยู่เสมอ จึงสมควรที่จะต้องช่วยกันทำนุบำรุง และสงวนรักษาไว้ให้เป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองตลอดไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com