พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 กรกฏาคม 2556 :: 15:07:45 pm 113206

ทต.เขตรอุดมศักดิ์ สถาปนาครบรอบปีที่ 5 ยกฐานะเป็นเทศบาล

เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ จัดกิจกรรมสถาปนาวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครบรอบ 5 ปี ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์

สัตหีบ – วันนี้ (25 ก.ค. 56) นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมสถาปนาวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครบรอบ 5 ปี ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงาน เจ้าหน้าที่ ส่วนราชการในพื้นที่ ผู้นำชุมชน 13 ชุมชน สมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุข สมาชิกอปพร. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน ประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี

โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และฉันภัตราหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศส่วนบุญกุศลแด่ดวงพระวิญญาณ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตลอดจน ข้าราชการที่ล่วงลับไปแล้ว

นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ กล่าวว่า เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ได้กำหนดจัดงานวันครบรอบยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ ครบรอบ 5 ปี เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้ร่วมแสดงความภาคภูมิใจ สมัครสมานสามัคคี รัก และห่วงแหนองค์กร และได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี โดยจัดให้มีพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อจะได้ก่อให้เกิดขวัญกำลังใจ และเป็นสิริมงคลในหน่วยงาน ร่วมสร้างองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ที่รวมทั้งประชาชนทั่วไป ที่มุ่งมั่นทำงานทั้งกาย และใจ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์สืบไป

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com