พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
03 กรกฏาคม 2556 :: 12:07:37 pm 109885

หมอแอร์แนะพ่อแม่อย่าใช้คอมพิวเตอร์เลี้ยงลูก

ไม่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดจะเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ดี ไปกว่าความรักความใส่ใจจากคุณพ่อและคุณแม่ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ความรักของพ่อแม่ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก ไม่มีเทคโนโลยีใดๆ มาทดแทนได้

คุณพ่อคุณแม่ทุกคนย่อมอยากให้ลูกของตัวเองมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หลายท่านพยายามสรรหาของเล่นที่ดีที่สุดให้กับลูกเพื่อเตรียมความพร้อม และให้ลูกมีความสามารถเท่าทันหรือเหนือกว่าเพื่อนๆ แต่ด้วยไลฟ์สไตล์ของคุณพ่อคุณแม่แห่งยุคดิจิตอลที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบ จึงหันมาพึ่งอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ทดแทนเวลา จนลืมไปว่าบรรดาแก็ดเจ็ตเหล่านี้ก็มีโทษแฝงอยู่ด้วย เมื่อลูกน้อยเกิดอาการเสพติด ส่งผลให้เด็กพัฒนาตัวเองสู่พฤติกรรมด้านลบ แยกตัวจากสังคม ขาดปฏิสัมพันธ์กับครอบครัว

พ.ต.ท.หญิงอัญชุลี ธีระวงศ์ไพศาล หรือคุณหมอแอร์ จิตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นแนะนำว่าทั้งคุณพ่อคุณแม่และเด็กไม่ควรเสียเวลากับอุปกรณ์ไอทีต่างๆ มากจนเกินไปและจะดีกว่ามากหากช่วยกันเลี้ยงดูและอบรมสั่งสอนลูกไปด้วยกัน เวลาเล่นอุปกรณ์เหล่านี้ ขอเพียงเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขร่วมกัน ได้ทำกิจกรรมด้วยกัน ซึ่งเรียกว่าเวลาคุณภาพ (quality time) อย่างเป็นประจำและสม่ำเสมอ ก็สามารถทำให้ลูกเติบโตเป็นคนที่ไม่ขาดความรัก

คุณหมอแอร์ยังแนะนำเพิ่มเติมด้วยว่า ไม่มีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใดจะเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้ดี ไปกว่าความรักความใส่ใจจากคุณพ่อและคุณแม่ ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย ความรักของพ่อแม่ยังคงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเด็ก ไม่มีเทคโนโลยีใดๆ มาทดแทนได้

ที่มา : Sanook

Photo : Internet   Category :

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com