พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 กรกฎาคม 2556 :: 12:07:52 pm 112656

อบรม “แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง”

การจัดอบรม “แน่วทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง” หวังเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพ และชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

พัทยา – วันนี้ (16 ก.ค. 56) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดอบรม “แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง” ตามโครงการจัดทำกระบวนการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย เมืองพัทยา ประจำปี 2556 โดยมี นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน จำนวน 41 ชุมชน และประชาชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

การจัดอบรม “แนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาเมือง” นั้นก็เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเมืองของรัฐบาลให้ประชาชนได้รับทราบนโยบาย และแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับงบสนับสนุนที่เหมาะสมกับโครงการ ตั้งแต่ 500,000-2,000,000 บาท นำมาพัฒนา ส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับชุมชนเมืองของตนเอง

ทั้งนี้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทางชุมชนจะให้ประชาชนในชุมชนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันนำเสนอ ช่วยกันพัฒนาชุมชนเมืองของตนเอง ให้เป็นเมืองน่าอยู่ เมืองปลอดภัย เมืองแห่งสุขภาพ เมืองที่มีพื้นที่สร้างสรรค์ และเป็นแหล่งผ่อนคลายให้สมาชิกของชุมขน ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาล

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com