พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
21 กรกฏาคม 2556 :: 10:07:46 am 112938

แห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556

วัฒนธรรมตำบลหนองปรือ และเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง 43 ชุมชน โรงเรียน 9 แห่งในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ ร่วมกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษาอย่างสวยงาม

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (19 ก.ค. 56) เมื่อเวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ได้มีพิธีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ประจำปี 2556 โดยมี นายอเนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยบรรดาข้าราชกาล คณะครู นักเรียน รวมไปถึงคณะกรรมการชุมชน และพี่น้องประชาชนชาวหนองปรือ เข้ารวมงานอย่างคับคั่ง

สำหรับสภาวัฒนธรรมตำบลหนองปรือ และเทศบาลเมืองหนองปรือ มีหน้าที่บำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากชุมชนทั้ง 43 ชุมชน โรงเรียน 9 แห่งในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ จัดตกแต่งต้นเทียนพรรษา และริ้วขบวนแห่เทียนพรรษา ตามประเพณีไทยเพื่อน้อมนำจิตใจเด็ก เยาวชนนักเรียน และประชาชนให้ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปฏิบัติแห่งพุทธศาสนา เป็นคนดีมีศีลธรรม บังเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาทุกประการได้ลุล่วงมีความสำเร็จในชีวิต

เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา ได้มีพิธีการแห่เทียนพรรษาเพื่อเป็นการสืบสาน และส่งเสริมวัฒนธรรม จารีตประเพณี และศาสนาของท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมตำบลหนองปรือ และเทศบาลเมืองหนองปรือได้ร่วมมือกันรักษา และอนุรักษ์ไว้ เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ให้อยู่คู่กับคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป และมุ่งหวังให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรม ณ วัดใกล้บ้าน ประการสำคัญพี่น้องประชาชนทุกศาสนาได้ร่วมกันตั้งจิตอธิษฐานกระทำแต่ความดี งดเว้นอบายมุข และสิ่งเสพติด มีความสมัครสมานสามัคคี บำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่สังคม และท้องถิ่น ตลอดจนอยู่ร่วมกันด้วยความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อย่างมีความสุข มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งอยู่คู่กับข้าราชบริพาร พี่น้องประชาชนมาตั้งแต่อดีตกาลสมัย สุโขทัยตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ นายอเนก กล่าว

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com