พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 สิงหาคม 2556 :: 10:08:31 am 115182

เปิดประชุม สสส.โลกที่พัทยา

นักสร้างเสริมสุขภาพทั่วโลกกว่า 2,000 คน ร่วมประชุม IUHPE ครั้งที่ 2 ที่พัทยา

พัทยา – วานนี้ (25 ส.ค.56) เมื่อเวลา 18.30 น. ที่ศูนย์การประชุมพีช พัทยา จ.ชลบุรี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21 ( The 21th IUHPE World Conference on Health Promotion 2013) ซึ่งประเทศไทย โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้รับคัดเลือกจากสมาพันธ์นานาชาติด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการศึกษา ให้เป็นเจ้าภาพการประชุมภายใต้หัวข้อ “การลงทุนที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพ ( โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน จากกว่า 80 ประเทศทั่วโลก

นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านสาธารณสุข และการสร้างเสริมสุขภาพ เพราะถือเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะสร้างความมั่นคงของการพัฒนาประเทศ ซึ่งการลงทุนในระบบสาธารณสุขได้กลายเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปฏิรูประบบสาธารณสุขในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งที่ประสบความสำเร็จด้านงานสาธารณสุขตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ที่ได้ริเริ่มปฏิรูปและพัฒนาระบบสาธารณสุขมาตั้งแต่ 10 ปีแล้ว โดยมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย

“การก่อตั้ง สสส. ได้มีการประเมินการทำงานจากผู้เชี่ยวชาญระดับสากลว่า สามารถขับเคลื่อนงานได้บรรลุเป้าหมาย เป็นองค์กรนวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพที่ทำงานกับทุกภาคส่วนในสังคมจากรากหญ้าถึงระดับชาติให้มีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพ สุขภาพ” นายกิตติรัตน์ กล่าว

นพ.ประเวศ วะสี ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ กล่าวในการปาฐกถา เรื่องการสร้างเสริมสุขภาพในฐานะที่เป็นเครื่องมือการปฏิรูปที่ยิ่งใหญ่ ว่า ปัจจุบันปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นสาเหตุและผลลัพธ์จากการพัฒนาที่เอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งอย่างเดียว ซึ่งเป็นวิกฤติที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลก ทางออกหนึ่งคือการเปลี่ยนวิธีคิดมาให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและสังคมมากขึ้น ซึ่งกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพจะเป็นเครื่องมือสำคัญของการปฏิรูปครั้งใหญ่ โดยภาระงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการจากทั้งภาครัฐและนอกภาครัฐ เพื่อถักทอสังคมให้เกิดความร่วมมือ สร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ซึ่งต้องอาศัยการทำงานที่มีความยืดหยุ่นในระบบโครงสร้างขององค์กรที่เป็นอิสระ

ที่มา : เดลินิวส์

Photo : Internet   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com