พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
05 สิงหาคม 2556 :: 11:08:48 am 113828

TO BE NUMBER ONE 2013

เปิดแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Acroble & Dancercise Pattaya Championship 2013 เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้( 3 ส.ค. 56) เมื่อเวลา 14.00 น. บริเวณลานชั้น 1 ศูนย์การค้ารอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE Teen Acroble & Dancercise Pattaya Championship 2013 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เป็นองค์ประธาน โดยมี สมาชิกสภาเมืองพัทยา นายสมพร นาคซื่อตรง ผู้จัดการทั่วไป รอยัลการ์เด้น พลาซ่า พัทยา แขกผู้มีเกียรติ และเยาวชนร่วมงานอย่างคับคั่ง

เนื่องจากปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนับเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศชาติรวมทั้งด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน จากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดของเมืองพัทยาพบว่า สถานการณ์ของยาเสพติดยังคงมีการแพร่ระบาดอยู่ทั้งนี้เนื่องจากเมืองพัทยาเป็นเมืองของการท่องเที่ยวดังนั้นการนำเข้าจึงได้หลายช่องทาง ซึ่งหน่วยงานก็ได้ให้ความร่วมมือในการฝาระวังการแพร่ระบาดมาโดยตลอด สำหรับกลุ่มที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องก็คือเยาวชนทั่งในและนอกสถานศึกษา เนื่องจากเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจทำให้มีพฤติกรรมที่อยากรู้อยากลองและเลียนแบบเพื่อน เยาวชนจึงเป็นจุดอ่อนหรือกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกนำพาไปสู่ขบวนการเสพหรือการค้ายาเสพติดได้ง่าย

ดังนั้นการณรงค์ในกลุ่มเยาวชนโดยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจจึงมีความสำคัญยิ่งและเพื่อสนองตอบต่อพระประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้ทรงพระกรุณาเป็นองค์ประธานในโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพายาเสพติด เพื่อให้เยาวชนได้มีโอกาสใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และสร้างความสุขให้กับตนเองในสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย

ซึ่ง สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เมืองพัทยาได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดให้มีกิจกรรม TO BE NUMBER ONE Teen Acroble & Dancercise Pattaya Championship 2013 ขึ้นโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 รุ่น ได้แก่ 1.Junior อายุ ระหว่าง 3-9 ปี 2. รุ่น Pre – Teenageอายุ ระหว่าง 10-13 ปี 3. Teenage 14-18 ปี และ 4.ประชาชนทั่วไปไม่จำกัดอายุ

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com