พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 กันยายน 2556 :: 11:09:30 am 116927

กรมเจ้าท่าลุยจัดระเบียบเรือเร็ว-เจ็ทสกี

กรมเจ้าท่าผนึกภาครัฐ เอกชน ชูพัทยาโมเดล นำร่องจัดระเบียบบานานาโบ้ท สปีดโบ้ท เจ็ทสกี หวั่นซ้ำรอยอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว

นายพ้อง ชีวานันท์ รมช.คมนาคม เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่าได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยร่วมมือกับจังหวัดชลบุรี หน่วยงานภาครัฐ และผู้ปะกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ อ.ศรีราชา เกาะสีชัง บางละมุง สัตหีบ และพัทยา เพื่อดำเนินโครงการพัทยาโมเดล ให้พัทยา และเกาะล้าน เป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบในการจัดระเบียบความปลอดภัยการท่องเที่ยวทางน้ำ และป้องกันอุบัติเหตุแก่นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวที่กำลังมาถึง

ทั้งนี้ จะมีการจัดโซนความปลอดภัยสำหรับเดินเรือ โดยการวางทุ่นเพื่อแบ่งเขตกิจกรรมทางน้ำต่างๆให้ชัดเจน เช่น โซนเล่นน้ำ โซนบานาน่าโบ้ทหรือเรือกล้วย โซนเจ็ทสกี โซนเรือลากร่ม การแบ่งช่องทางการเดินเรือ กำหนดจุดจอดเรือให้สอดคล้องกับฤดูกาล กำหนดจุดที่ต้องลดความเร็วชัดเจน

นอกจากนี้ กรมเจ้าท่าจะประสานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำเภอ และนายเมืองพัทยา ให้มีอำนาจแทนกรมเจ้าท่า ในการตรวจสอบบนเรือว่าได้รับอนุญาตหรือไม่ ใบอนุญาตหมดอายุหรือยัง คนเรือมีประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถตามที่กฎหมายกำหนด มีการบรรทุกผู้โดยสารมากกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ มีการเขียนชื่อเรือหรือเลขใบอนุญาตไว้ในจุดที่กำหนดหรือไม่

ขณะเดียวกันยังให้อำนาจการตรวจสอบว่าเรือที่จะเข้าเทียบท่าหรือจอดยังท่า การบังคับเรือใช้ความเร็วต่ำและขับด้วยความระมัดระวังหรือไม่ การเดินเรือในแม่น้ำลำคลองต้องมีการใช้ความเร็วไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนด รวมทั้งห้ามมิให้แล่นตัดหน้าเรือกลในระยะ 200 เมตร พร้อมกับมีอำนาจเปรียบเทียบปรับตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนอำนาจในการสั่งยึดใบอนุญาตใช้เรือ หรือประกาศนียบัตรควบคุมเรือ ยังคงเป็นอำนาจของกรมเจ้าท่า

นายพ้องกล่าวว่า สาเหตุที่เลือกเมืองพัทยาก่อน เพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง และในแต่ละปีมีรายได้กว่า 1 แสนล้านบาท จึงต้องสร้างเมืองพัทยาให้มีเอกลักษณ์เรื่องความปลอดภัย โดยในช่วง 3 เดือนแรก กรมเจ้าท่าจะคอยเป็นพีเลี้ยง ให้ความรู้ข้อมูลในกำกับดูแล ข้อแนะนำ ต่อองค์กรทีเกี่ยวข้องให้มีแนวทางปฏิบัติที่เข้มงวดพร้อมดูแลประชาชนนักท่องเที่ยวเป็นไปแนวทางเดียวกัน

“มั่นใจว่าโครงการพัทยาโมเดลดูแลความปลอดภัยทางน้ำครั้งนี้ จะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทางน้ำจากทุกภาคส่วนในเขตเมืองท่องเที่ยวเพิ่มความเข้มงวดการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น ตลอดจนหนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเติบโต ซึ่งหลังจากนี้มีแผนนำแนวทางนี้ไปใช้ในพื้นที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำอื่นทั่วประเทศ เช่น ระยอง ภูเก็ต หัวหิน ชะอำ”นายพ้อง กล่าว

นอกจากนี้ จากการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทีผ่านมา พบสาเหตุหลัก 2 ประการ คือ เกิดจากคนควบคุมเรือ ขับเรือด้วยความประมาทใช้ความเร็วเกินกำหนด ไม่ลดความเร็วในเขตที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ฝ่าฝืนข้อบังคับในการเดินเรือ และบางครั้งยังบรรทุกผู้โดยสารเกินกว่ากำหนดและเกิดจากสภาพของเรือ เช่น ใช้เรือที่ไม่ได้รับอนุญาต ไม่ได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด แต่ที่ผ่านมากรมเจ้าท่ามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดระเบียบการดูแลใหม่

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com