พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
13 กันยายน 2556 :: 09:09:50 am 116360

ขนส่งฯ ประกาศทะเบียนรถแตกลายงารับป้ายใหม่ฟรีถึง 30 ก.ย.นี้

กรมการขนส่งทางบก แจ้งเจ้าของรถที่ประสบเหตุแผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงา ติดต่อรับป้ายใหม่ภายใน 30 ก.ย.นี้ หากเลยกำหนดต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

กรุงเทพมหานคร – วานนี้ (12 ก.ย.56) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศให้เจ้าของรถที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถแตกลายงาติดต่อขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถใหม่ทดแทนได้ฟรีภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 นี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ต้องชำระค่าธรรมเนียมในอัตราปกติแผ่นป้ายละ 100 บาท

โดยส่วนกลางยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 ที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ สำหรับส่วนภูมิภาคยื่นคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือ สำนักงานขนส่งสาขาที่รถนั้นอยู่ในความรับผิดชอบ โดยเจ้าของรถต้องแนบเอกสาร ได้แก่ สมุดคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับผู้เช่าซื้อ หรือ ผู้ครอบครองรถ สามารถใช้สำเนาคู่มือจดทะเบียนรถ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้เช่าซื้อมาดำเนินการติดต่อขอรับป้ายแตกลายงาได้

กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม กรณีที่ไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเอง ให้มอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

โดยเจ้าของรถจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นความประสงค์ โดยในวันที่มาติดต่อขอรับแผ่นป้ายใหม่ เจ้าของรถต้องนำใบรับพร้อมด้วยแผ่นป้ายทะเบียนรถเดิมที่ชำรุดแตกลายงาส่งคืนนายทะเบียนด้วย

ทั้งนี้ หลังจากที่กรมการขนส่งทางบกได้ออกประกาศตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ปรากฏว่าจนถึง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีเจ้าของรถมาขอรับแผ่นป้ายทะเบียนรถทดแทนที่แตกลายงาแล้วทั่วประเทศจ้านวน 134,905 แผ่น

ที่มา : Kapook

Photo : Internet   Category : ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com