พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
24 กันยายน 2556 :: 11:09:20 am 116859

รมช.คมนาคมมอบธง Safety ลดอุบัติเหตุทางทะเล

รมช.คมนาคมมอบธง Safety ลดอุบัติเหตุทางทะเล กรมเจ้าท่านำร่องพัทยาโมเดล จัดโซนนิ่งลุยเข้าความปลอดภัยทางทะเล

พัทยา-วานนี้ (23 ก.ย. 56) เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ โรงแรมพัทยาดิสคอฟเวอร์รี่ บีช จ.ชลบุรี นายพ้อง ชีวานันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดโครงการความร่วมมือมาตรการความปลอดภัยทางน้ำ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการมอบหมายอำนาจให้ “เจ้าท่า” ตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย ระหว่างกรมเจ้าท่า จังหวัดชลบุรีและเมืองพัทยา โดยมี นายคมาสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมนายอำเภอเมืองชลบุรี นายอำเภอศรีราชา นายอำเภอเกาะสีชัง นายอำเภอบางละมุง นายอำเภอสัตหีบ ตัวแทนเมืองพัทยาและผู้กำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจน้ำ ร่วมรับมอบธง Safety เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยทางทะเลอย่างจริงจัง

นายพ้อง กล่าวว่า ในการประชุมเชิงปกิบัตการเป็นการให้ความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในเรื่องการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ทั้งในส่วนของการตรวจใบอนุญาตใช้เรือการบรรทุกผุ้โดยสาร ความเร็วในการเดินเรือ โดยให้กรมเจ้าท่า เป็นแม่งานดำเนินการมอบอำนาจไปยังปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกระทรวงคมนาคมได้กำหนดให้เมืองพัทยาเป็นพื้นที่นำร่องหรือพัทยาโมเดล เพื่อเป็นแบบอย่างของเมืองท่องเที่ยวทางทะเลที่มีความปลอดภัย ภายใต้แผนความปลอดภัยการคมนาคมทางน้ำบริเวณอ่าวพัทยา-เกาะล้าน ที่แบ่งออกเป็น 5 มาตรการ

53 54

ได้แก่ มาตรการที่ 1 การจัดระเบียบพื้นที่ทางน้ำ หรือโซนนิ่ง ซึ่งจะมีการกำหนดขอบเขตการใช้พื้นที่ทางน้ำที่ชัดเจน มาตรการที่ 2 กำกับดูแลและควบคุมการจราจรทางน้ำ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลในพื้นที่เศรษฐกิจท่องเที่ยว มาตรการที่ 3 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยให้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน มาตรการที่ 4 สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย โดยผู้ควบคุมเรือโดยสารสาธารณะต้องเข้าการอบรมเพื่อให้ได้ใบรับรองความสามารถในการทำงานบนเรือ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยร่วมกับภาคเอกชนในท้องถิ่น และมาตรการที่ 5 ปฏิรูปกฎหมายให้สอดคล้องกับการพัฒนา วึ่งจะยกระดับกฎหมายทั้งในมาตรฐานเรือ อุปกรณืประจำเรือ การเพิ่มวงเงินในการประกันภัยสำหรับเรือโดยสารสาธารณะ รวมทั้งพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ประสบภัยทางน้ำต่อไปด้วย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม บอกด้วยว่า ตัวแทนเจ้าท่าจะอยู่เป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำและดูแลในส่วนของการปฏิบัติต่อไปอีก 3 เดือน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและศักยภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีที่เกี่ยวข้อง ดดยจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเพื่อเป็นข้อมูลรายงานการปฏิบัติงานต่อไปอีกด้วยเช่นกัน

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวท่องเที่ยว

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com