พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 กันยายน 2556 :: 12:09:07 pm 116931

ฮิลตัน พัทยา ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ

โรงแรมฮิลตัน พัทยา ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ Youth Career Development Program (YCDP) ผ่านทางองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Bright Blue Futures ของโรงแรมฯ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ โรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ Youth Career Development Program YCDP โดยความร่วมมือกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ซึ่งมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 7 กันยายน 2556 โดยโครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ หรือ Youth Career Development Program YCDP เป็นโครงการที่ยูนิเซฟริเริ่มร่วมกับโรงแรมแพนแปซิฟิคในปี 2533 โดยฝึกอบรมองค์ความรู้และทักษะการโรงแรมให้แก่เด็กยากจนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสในอาชีพและป้องกันเด็กๆ จากการถูกล่อลวงจากขบวนการค้ามนุษย์หรือการแสวงประโยชน์ทางเพศ ซึ่งต่อมาโครงการได้ขยายยังโรงแรมอื่น ๆ ตลอดจนธนาคารและโรงพยาบาลอีกด้วย

เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเยาวชนในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยและองค์กรอื่น ๆ จึงได้ร่วมมือกันในการสานต่อโครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ Youth Career Development Program YCDP เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในหมู่เยาวชน สอดแทรกเรื่องของการสร้างโอกาสในอาชีพให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ โครงการดังกล่าวนี้จะประกอบไปด้วยการให้การฝึกงานอย่างเข้มข้นกว่า 20 สัปดาห์ในสถานประกอบการจริงสำหรับเด็กนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อให้ได้รับทั้งองค์ความรู้ประกอบกับการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงในองค์กรนั้น ๆ อาทิ แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกครัว แผนกแม่บ้าน รวมไปถึงแผนกช่างอีกด้วย โดยในปีนี้เป็นปีแรกที่โรงแรมฮิลตัน พัทยาได้เข้าร่วมกับโครงการดังกล่าว

3 4

การร่วมมือของโรงแรมฮิลตัน พัทยาในโครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ Youth Career Development Program YCDP ถือเป็นส่วนหนึ่งของความริเริ่มที่จะทำให้เกิดการร่วมมือกันในการพัฒนาความสัมพันธ์ การสร้างโอกาสในอาชีพให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นโดยผ่านทางโครงการดี ๆ ของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตัน หรือโครงการ Bright Blue Futures ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเยาวชนให้เกิดความยั่งยืนขึ้นในสังคม โดยผ่านทางการช่วยเหลือทางทั่วไป อาทิ อาหาร ที่พัก การศึกษา การใช้ชีวิต การฝึกอบรมเป็นต้น โรงแรมและรีสอร์ทในเครือฮิลตัน ได้ขยายความช่วยเหลือนี้ออกไปอย่างกว้างขวางโดยมีพนักงานกว่า 144,000 คนทั่วโลกที่ให้ความร่วมมือผ่านทางโครงการดังกล่าวนี้

“โครงการพัฒนาเยาวชนในสายอาชีพ Youth Career Development Program YCDP นี้ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการเด่นในปีนี้ที่ทางโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้เข้าร่วม โดยมุ่งหวังว่าเราจะสามารถเป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลือเยาวชนได้” มร เจอราร์ด วอล์คเกอร์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการโรงแรมฮิลตัน พัทยา กล่าว
“ปัญหาเกี่ยวเนื่องกับเยาวชนเป็นปัญหาที่ทั่วโลกต้องพบเจอ แต่ที่โรงแรมฮิลตัน พัทยา พวกเราได้เล็งเห็นถึงโอกาสที่จะเป็นโรงแรมแห่งความหวังที่จะหยิบยื่นโอกาสในการพัฒนางานอาชีพให้กับเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพวกเขาต่อไป”

5 6 7

กลุ่มเยาวชนถือเป็นกลุ่มคนรุ่นต่อไป ถือเป็นนักพัฒนา เป็นความหวังของโลกในอนาคน มีเยาวชนกว่า 200 ล้านคนทั่วโลกประสบปัญหากับภาวะยากจน กว่า 75 ล้านคนที่ตกงาน โดยภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้จ้างงาน 255 ล้านคน และภายในปี 2565 มีการประมาณการณ์เอาไว้ว่าเยาวชนกว่า 73 ล้านคนจะได้รับการจ้างงานในภาคธุรกิจนี้ โรงแรมฮิลตัน พัทยา มีความชื่อเหลือเกินว่าพวกเราจะสามารถสร้างความแตกต่างขึ้นได้โดยผ่านทางการร่วมมือกันขององค์กรต่าง ๆ ในครั้งนี้รวมไปถึงองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยด้วย

สื่อมวลชนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงแรมฮิลตัน พัทยาได้ที่ http://news.hilton.com/pattaya. รายละเอียดเกี่ยวกับความช่วยเหลือและการสร้างโอกาสให้กับกลุ่มเยาวชนโดยฮิลตัน เวิลด์ไวด์ได้ที่ hiltonworldwide.com/youth รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ Bright Blue Futures ได้ที่ www.youth.hilton.com

Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com