พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
10 กันยายน 2556 :: 09:09:09 am 116151

เตรียมความพร้อมจัดโครงการ the 1st Asean + 3 Teacher Education Forun

เมืองพัทยาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมหารือเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เทศบาลตำบลเมืองแสนสุข มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ the 1st Asean + 3 Teacher Education Forun ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

พัทยา-วานนี้ (9 ก.ย. 56) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ได้มีการจัดการประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน the 1st Asean + 3 Teacher Education Forun โดยมี นายวุฒิพล เจริญผล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยาเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการหารือในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

3 4

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ริเริ่มจัดโครงการประชุมครูศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 1 the 1st Asean + 3 Teacher Education Forun ภายใต้หัวข้อการประชุม Enhancing Quality Education Throught Teacher Education โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรม The Tide Resortตำบลแสนสุข อำเภอเมืองจังหวัดชลบุรี ซึ่งมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในกลุ่มประเทศอาเซียนและผนวกรวมถึงประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยในเครือเทางาม จำนวน 5 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยบูรพา รวมประมาณ 28 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย คณบดีและผู้บริหารของคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นการระดมความคิดเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกลุ่มประเทศอาเซียนผ่านกระบวนการผลิตครูของแต่ละประเทศ โดยหวังผลที่จะส่งต่อไปยังคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนต่อไป

5 6

ทั้งนี้ในส่วนของเมืองพัทยาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานดังกล่าวจึงได้เรียกตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมหารือ เพื่อทำการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนำไปเตรียมการจัดดำเนินการตั้งแต่เบื้องต้นเพื่อให้งานดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ในการรองรับผู้เข้าร่วมงานที่จะเดินทางมาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมัธยมสาธิต เมืองพัทยา 11 การอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดเตรียมสถานที่จัดงานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็นและโชว์การแสดงที่โรงละครอลังการและอื่นๆอีกมากมาย

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com