พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 กันยายน 2556 :: 10:09:11 am 116989

เปิดมิติใหม่ห้องเรียนไร้พรหมแดน – ฉลาดทันกาล

หากย้อนไปหลายปีก่อน การประชุมทางโทรศัพท์ หรือ Tele Conference ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ทำให้ผู้คนอยู่ห่างกันสามารถพูดคุย เจรจากันได้ แม้จะไม่เห็นหน้ากัน ซึ่งการเจรจาโต้ตอบก็ช่วยให้ธุรกิจการงานต่างๆ ดำเนินไปได้

ในยุคต่อมาอินเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทมากขึ้น การประชุมทางโทรศัพท์สามารถทำได้อย่างสะดวกมากขึ้น แต่ก็ยังขาดเรื่องของภาพที่จะแสดงให้เห็นข้อมูลต่างๆ รวมถึงหน้าตาคู่เจรจาด้วย ดังนั้นจึงเกิดเทคโนโลยีที่เรียกว่า VDO Conference ขึ้น โดยการใช้กล้องวิดีโอทั้งภาพและเสียงไปยังคู่เจรจา ซึ่งวิธีการดังกล่าวตอบสนองความทุกการในทุกวงการไม่เว้นแต่ภาคการศึกษา

โดยเมื่อเร็วๆนี้ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ จำกัด จึง ได้ทำความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) วางระบบเครือข่ายดังกล่าวสำหรับการใช้งานกับมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ

โดยความร่วมมือดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกกับการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทเลเพรสเซนท์ (TelePresence) เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยทั่วไทยบนเครือข่ายยูนิเน็ต( UniNet) เชื่อมต่อมหาวิทยาลัยทั่วโลก กว่า 70 แห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และซิสโก้ ซีสเต็มส์ ประเทศไทย ลงนามบันทึกความร่วมมือทางด้านวิชาการ “โครงการศึกษาวิจัยเครือข่ายการศึกษาทางไกลด้วยระบบเทเลเพรสเซนท์ บนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ยูนิเน็ต)” หรือ “Global TelePresence Research and Education Community on UniNet Network”

โดยซิสโก้ได้สนับสนุนชุดอุปกรณ์ ซิสโก้ เทเลเพรสเซนท์ (CTS1300) เพื่อตั้งเป็นเกตเวย์ ในการเชื่อมต่อเข้ากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 70 แห่ง ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ อาทิเช่น การประชุม, การสัมมนา, การเรียนการสอน เชื่อมโยงใช้งานบนเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยมหาวิทยาลัย/สถาบัน หน่วยงานการศึกษาวิจัยในประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาวิจัย รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานวิจัยในต่างประเทศได้

นายวัตสัน ถิรภัทรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิสโก้ ประเทศไทย จำกัด อธิบายว่า ซิสโก้ยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเปิดโลกทัศน์ให้ กับการศึกษาไทยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นด้วยระบบเทเลเพรสเซนท์ ซึ่งได้ทลายกำแพงที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น ข้อจำกัดเรื่อง บุคลากร เวลา สถานที่ งบประมาณ และช่วยให้สถาบันการศึกษามีศักยภาพในการจัดหาอาจารย์พิเศษจากต่างประเทศ และสร้าง สรรค์หลักสูตรใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้นัก ศึกษาได้เรียนรู้จากหลักสูตรใหม่ เพราะเชื่อว่าระบบการศึกษาของไทยกำลังจะพลิกโฉมใหม่ด้วยโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย ภาคการศึกษาไทยและวิสัยทัศน์ของผู้สอนที่เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งมีความเหมาะสมกับการใช้งานระบบเทเลเพรสเซนท์

ด้วยความพร้อมด้านเครือข่ายการศึกษาความเร็วสูงของ ยูนิเน็ตระบบเทเลเพรสเซนท์จะช่วยให้สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศใช้งานแบนด์วิดจากยูนิเน็ต ที่มีขนาดใหญ่ถึง 10Gbps ได้อย่างคุ้มค่าและได้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งระบบนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างทางเลือกใหม่ให้กับรูปแบบการศึกษาไทยคือ “เวอร์ชวลคลาสรูม” (ห้องเรียนเสมือนจริง) ได้เป็นอย่างดี

สิ่งสำคัญและจำเป็นในการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้วิธีการและเนื้อหาการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นการสนับสนุนเครือข่ายระบบสำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลแบบโต้ตอบ จึงเป็นเป้าหมายหนึ่ง เพื่อการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาคและชุมชน

ที่มา : เดลินิวส์

Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com