พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
07 กันยายน 2556 :: 08:09:26 am 115956

เมืองพัทยาจัดทำบ้านปลา เพื่อเป็นที่อยู่ของสัตว์น้ำ

เมืองพัทยาห่วงใยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมธรรมชาติจัดทำบ้านปลา บริเวณอ่าวทะเลเมืองพัทยา เพื่อการขยายปริมาณสัตว์น้ำ และสัตว์ทะเลอื่นๆ

พัทยา – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (3 ก.ย.56) นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดทำบ้านปลา บริเวณอ่าวจอมเทียน และอ่าวนาเกลือ เขตเมืองพัทยา นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ชมรมประมงเรือเล็ก เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

3 4

ด้วยปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลได้ถูกทำลายไปมาก ทำให้สัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ในทะเลมีจำนวนลดน้อยลง เมืองพัทยาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการขยายปริมาณสัตว์น้ำ และสัตว์ทะเลอื่นๆ จะได้มีที่อยู่อาศัยและหลบภัย โดยใช้วัสดุก่อสร้างที่ไม่ใช้แล้ววางลงทะเล เพื่อเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ เพื่อเป็นประโยชน์ ทั้งในด้านการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตามแนวชายฝั่งรวมถึงเป็นการสร้างระบบนิเวศน์ ให้ดีขึ้น และเกิดความสมดุลทางธรรมชาติ

ดังนั้น เมืองพัทยา จึงร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ชมรมประมงเรือเล็ก จัดทำโครงการบ้านปลา บริเวณอ่าวเมืองพัทยาต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 โดยการนำท่อคอนกรีต ซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วไปทำให้เกิดประโยชน์วางลงในทะเล บริเวณฝั่งหาดจอมเทียน และบริเวณอ่าวนาเกลือ โดยกำหนดจุดวางท่อให้ห่างจากชายฝั่ง 2,000 เมตร ที่ระดับน้ำความลึกประมาณ 10 – 12 เมตร ในลักษณะพื้นที่ดินเป็นดินทรายปนโคลน

5 6

ทั้งนี้เพื่อจัดเป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์น้ำ ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจระบบนิเวศวิทยาทางทะเลสามารถสร้างแหล่งอนุรักษ์และอนุบาลสัตว์น้ำอ่าวพัทยา ทำให้ปริมาณสัตว์ทะเลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเพื่อลดการทำลายสภาพแวดล้อมทางทะเล และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ถูกทำลายให้กลับมีสภาพดีขึ้นและยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเห็นความสำคัญและตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรและสภาพแวดล้อมในทะเล ด้วยการจัดสร้างที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์กุ้ง จำนวน 200,000 ตัว เพื่อขยายและแพร่พันธุ์สัตว์ทะเลให้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล และส่งเสริมประชาชนที่มีอาชีพประมงให้สามารถดำรงชีพได้อย่างยั่งยืน และเป็นมรดกของชาติสืบไป

7

Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com