พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
11 กันยายน 2556 :: 10:09:30 am 116257

“ไม่มีเวลา” คือเหตุผลของคนไม่อ่านหนังสือ

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีฯ เผยผลสำรวจเยาวชนกรุงเทพกับการอ่านพบมีแค่ 39.27% ที่ไขว่คว้าหาหนังสืออื่นมาอ่านนอกเหนือจากตำราเรียนและหนังสือพิมพ์ ในขณะที่เหตุผลใหญ่ของคนที่ไม่อ่านหนังสือจะอ้างว่าไม่มีเวลา

ศ.ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน ประธานกรรมการอาวุโส สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เปิดเผยผลการสำรวจเยาวชนกรุงเทพฯกับการอ่านว่า จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง 1,062 คน ระหว่างวันที่ 25-31 สิงหาคม 56 เกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่านหนังสือทั่วไปนอกเหนือจากหนังสือประเภทตำราเรียนและหนังสือพิมพ์พบว่าร้อยละ 39.27 ระบุว่าเคยอ่านหนังสือทั่วไปนอกเหนือจากตำราเรียนและหนังสือพิมพ์ ขณะที่ร้อยละ 33.24 ระบุว่าอ่านเป็นประจำ แต่ร้อยละ 27.49 ยอมรับว่าไม่เคยอ่านเลย ส่วนการได้หนังสือมาอ่านนั้น ร้อยละ 78.31 ระบุว่าซื้อมาเป็นของตนเอง รองลงมาคือ ยืมจากบุคคลใกล้ชิดหรือเพื่อน เช่าจากร้าน และยืมจากห้องสมุด ตามลำดับ

ส่วนระยะเวลาในการอ่านหนังสือ กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 37.27 ใช้เวลาอ่านหนังสือทั่วไปนอกเหนือจากตำราเรียนและหนังสือพิมพ์โดยเฉลี่ยประมาณ 30 ถึง 60 นาทีต่อวัน โดยประเภทหนังสือที่นิยมอ่านมากที่สุด 5 อันดับ ได้แก่ นวนิยาย คิดเป็นร้อยละ 81.17 , บันเทิงคดี/เรื่องย่อละคร-ภาพยนตร์ ร้อยละ 79.61 , การ์ตูน/นิทาน ร้อยละ 75.58 , นิตยสาร ร้อยละ 73.12 , วรรณกรรม/เรื่องสั้น ร้อยละ 69.74 และหนังสือประเภทสารคดี/ความรู้ทั่วไป ร้อยละ 64.81

สำหรับสาเหตุที่กลุ่มตัวอย่างอ่านหนังสือทั่วไปนอกเหนือจากตำราเรียนและหนังสือพิมพ์ พบว่า อ่านเพื่อพักผ่อนสมองจากการเรียน/การทำงาน ร้อยละ 83.25 , ชอบการอ่านหนังสือ ร้อยละ 80.52 , หนังสือมีเนื้อหาน่าสนใจ ร้อยละ 77.14 , สมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดชอบอ่านหนังสือ ร้อยละ 73.25 และได้ความรู้ที่หลากหลาย ร้อยละ 67.4 ส่วนสาเหตุของผู้ที่ไม่อ่านหนังสือทั่วไปนอกเหนือจากตำราเรียนและหนังสือพิมพ์นั้น ร้อยละ 78.42 ระบุว่าไม่มีเวลาอ่าน , ไม่ชอบ/ขี้เกียจอ่านหนังสือ ร้อยละ 75.68 และสมาชิกในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดไม่อ่านหนังสือ ร้อยละ 71.23

สำหรับความคิดเห็นต่อการเผยแพร่หนังสือผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)นั้น กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.79 ระบุว่า เคยอ่านหนังสือทั่วไปนอกเหนือจากตำราเรียนและหนังสือพิมพ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ขณะที่ร้อยละ 66.85 เห็นด้วยกับการเผยแพร่หนังสือทั่วไปนอกเหนือจากตำราเรียนและหนังสือพิมพ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ร้อยละ 32.96 ระบุว่าหากมีการเผยแพร่หนังสือทั่วไปนอกเหนือจากตำราเรียนและหนังสือพิมพ์ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะส่งผลให้ตนเองอ่านหนังสือได้มากขึ้น

ที่มา : เดลินิวส์

Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com