พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 ตุลาคม 2556 :: 12:10:43 pm 118448

ฮิลตัน พัทยา บริจาคเงิน สนับสนุนมูลนิธิ เอช เอช เอ็น

โรงแรมฮิลตัน พัทยา บริจาคเงินจำนวน 227,560 บาท เพื่อสนับสนุนมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เนื่องในกิจกรรม ‘สัปดาห์แห่งการบริการ Global Week of Service’ ประจำปี 2556 ของฮิลตัน เวิลด์ไวด์

เมื่อเร็วๆ นี้ คณะผู้บริหารโรงแรมฮิลตัน พัทยา ได้บริจาคเงินจำนวน 227,560 บาท ให้แก่มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย จังหวัดชลบุรี หรื่อ Human Help Network Foundation Thailand เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ ช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส เด็กกำพร้า ยากจน และเด็กเร่ร่อนให้มีโอกาสที่ดีทางสังคม โดยการมอบเงินบริจาคดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้ ‘สัปดาห์แห่งการบริการ Global Week of Service’ ประจำปี 2556 ของฮิลตัน เวิลด์ไวด์

เงินบริจาคครั้งนี้เป็นรายได้จากการขายตุ๊กตาหมีเท็ดดี้เพื่อการกุศล ซึ่งเริ่มขายตั้งแต่เดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมา โดยเป็นอีกหนึ่งโครงการที่โรงแรมฯ ได้สนับสนุนและช่วยเหลือให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม ทั้งยังมีความภาคภูมิใจที่ได้มอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ

อนึ่ง สัปดาห์แห่งการบริการของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ Global Week of Service เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ประจำปีที่ใหญ่ที่สุดของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ ซึ่งมีการจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนพนักงานสมัครใจเข้าร่วมทั่วโลก โดยร่วมกันผลักดันปณิธานและวัฒนธรรมองค์กรของฮิลตัน เวิลด์ไวด์ ในการคืนสิ่งดี ๆ สู่สังคม

Category : ข่าวสมาชิก

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com