พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
19 มกราคม 2557 :: 10:01:23 am 123682

กองทัพเรือ กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล วันกองทัพไทย

กองทัพเรือ กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2557

สัตหีบ-วานนี้ (18 ม.ค.57 ) พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณต่อธงชัยเฉลิมพล และสวนสนาม เนื่องในวันกองทัพไทย ในส่วนกองทัพเรือ ประจำปี 2557 ณ ลานสวนสนาม หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้บังคับชาระดับสูง ผู้บังคับการหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ทหาร และลูกจ้าง เข้าร่วมกระทำพิธีโดยพร้อมเพียงกัน

กองพันสวนสนาม ประกอบด้วย 12 กองพัน คือ กองพันที่ 1 โรงเรียนนายเรือ มีน.ท.สาริน โพธิ์นาคเงิน เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 2 กองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการ มีน.ท.สมชาย โนนน้อย เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 3 กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ กองเรือยุทธการ มีน.ท.สามารถ พวงประเสริฐ เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 4 กองพันสารวัตรทหารเรือที่ 1 กรมสารวัตรทหารเรือ มีน.ท.นิคม ประทุมทอง เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 5 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีน.ท.ธีรศักดิ์ ไพศาล เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 6 กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีน.ท.เชษฐไชย นาวิกประภา เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 7 ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มีน.ท.เกียรติศักดิ์ ด้วงพรหมโพธิ์ เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 8 กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มีน.ท.กิตติ วงศ์รักษ์ เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 9 กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง มีน.ท.อติชาต พรประสิทธิ์ เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 10 กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือสัตหีบ มีน.ต.ฉัตรชัย คลังเพ็ชร เป็นผู้บังคับกองพัน กองพันที่ 11 กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ มีน.ท.นรพัชร์ ทาอินทร์ เป็นผู้บังคับกองพัน และกองพันที่ 12 กองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ มีน.ต.ชัยชาญณรงค์ วังคะฮาด เป็นผู้บังคับกองพัน

23 24

สำหรับ วันกองทัพไทย ถือกำเนิดขึ้นเพื่อให้ทหารทุกเหล่าทัพต่างน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงกระทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาของพม่า เมื่อวันจันทร์ แรม 2 ค่ำ เดือนยี่ ปีมะโรง จุลศักราช 954 ด้วยพระปรีชาสามารถ และความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของพระองค์ สามารถเอาชนะข้าศึกขณะตกอยู่ในวงล้อมของข้าศึกเพียงลำพัง ซึ่งเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย การชนะศึกของ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ครั้งนั้น ทำให้ในปี พ.ศ.2523 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น มีมติให้ถือเอาวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี เป็นวันกองทัพไทย เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของพระองค์ ที่ทรงกล้าหาญเด็ดเดี่ยว จนสามารถกอบกู้เอกราชชาติไทยไว้ได้ แต่ภายหลังในปี 2549 นักประวัติศาสตร์หลายท่าน ตลอดจน ราชบัณฑิตยสถาน และคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ ได้ตรวจสอบความถูกต้องตามสุริยคติแล้ว พบว่าวันที่ทรงกระทำยุทธหัตถี แท้จริงเป็นวันที่ 18 มกราคม คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงกำหนดวันกองทัพไทย จากวันที่ 25 มกราคม ของทุกปีเป็นวันที่ 18 มกราคม ประกาศ ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2549

Reporter : ณัฐภูมินทร์   Photo : ณัฐภูมินทร์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com