พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
06 มกราคม 2557 :: 11:01:59 am 122941

ผลสำรวจชี้ ไทยมีคุณแม่วัยใสติดอันดับ 2 ของอาเซียน

ผลสำรวจชี้ ไทยมีคุณแม่วัยใสติดอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากลาว มีคุณแม่อายุต่ำกว่า 18 ปี สูงถึง 54 คนต่อวัยรุ่น 1 แสนคน พบอัตราส่วนเยาวชนคลอดและทำแท้งอื้อ

พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพบว่าวัยรุ่นไทยยังมีความเสี่ยงในเรื่องปัญหาทางเพศ โดยข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อปี 2556 ที่สำรวจจากจำนวนผู้หญิงที่ไปทำคลอดตามโรงพยาบาลต่าง ๆ พบว่า ประเทศไทยมีแม่วัยใส หรือแม่ที่ีมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ในอัตราส่วนที่สูงถึง 54 คนต่อ 1 แสนประชากรวัยรุ่น ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้มาก ซึ่งต้องไม่ควรจะเกิน 15 คนต่อ 1 แสนประชากรวัยรุ่น

และจากอัตราส่วนดังกล่าวของประเทศไทย เมื่อนำไปเทียบกับในกลุ่มประเทศอาเซียน ยังพบว่าประเทศไทยมีอัตราส่วนแม่วัยใสสูงเป็นอันดับ 2 ของกลุ่มประเทศอาเซียน รองจากประเทศลาว ที่มีอัตราส่วนแม่วัยใสอยู่ที่ 56 คนต่อ 1 แสนประชากรวัยรุ่น

และจากข้อมูลของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย เมื่อปี 2555 ยังพบด้วยว่า อัตราส่วนการคลอดในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1 พันคนมีค่าอยู่ที่ 53.8 และมีกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอายุต่ำกว่า 25 ปีที่ทำแท้งถึง 46.5% ขณะที่มีการทำคลอดในหญิงอายุต่ำกว่า 15 ปีเท่ากับ 3,725 ราย และ ตั้งครรภ์ซ้ำและคลอดอายุในกลุ่มผู้หญิงอายุต่ำกว่า 20 ปีเท่ากับ 15,443 ราย

ทั้งนี้ พญ.มธุรดา เผยว่า ปัญหาเกี่ยวกับแม่วัยใส เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องช่วยกันหาทางแก้ไข เพราะเมื่อวัยรุ่นท้องไม่พร้อม จะส่งผลต่อการพัฒนาการของเด็กที่เกิดมา โดยเบื้องต้นทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้เริ่มโครงการ Love Say Play มาตั้งแต่ปี 2555 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศที่ถูกต้องแก่วัยรุ่นที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยหวังให้วัยรุ่นมีความรู้เรื่องเพศ และป้องกันปัญหาการท้องไม่พร้อม

ที่มา : Kapook

Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com