พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
18 มกราคม 2557 :: 10:01:11 am 123647

เมืองพัทยาจัดพิธีระลึกบุญคุณบูรพาจารย์ ประจำปี 2557

เมืองพัทยาจัดพิธีระลึกบุญคุณบูรพาจารย์ โดยมีคณะครูโรงเรียนในเขตเมืองพัทยา 1-11 เข้าร่วมงาน พร้อมมอบโล่แก่ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น

พัทยา – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (16 ม.ค. 57) เมื่อเวลา 09.30 น. ที่ อาคารกีฬาในร่มเมืองพัทยา ได้มีการจัดพิธีระลึกบุญคุณบูรพาจารย์ งานวันครูเมืองพัทยา ประจำปี 2557 โดยมี นายวัฒนา จันทนวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวรายงาน และนายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา ได้รับเกียรติเป็นผู้อ่านสารจากนายกรัฐมนตรี และมอบโล่เกียรติคุณให้กับคณะครู

pdn3 pdn4

วันครูได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2500 วันครูเริ่มมาจากการเรียกร้องของครูจำนวนมาก ซึ่งมีทั้งปรากฏในหนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชน หลายด้านที่พยายามชี้ให้เห็นความสำคัญของครู และอาชีพครูในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ และประชาชนเป็นอันดับแรก ด้วยเหตุนี้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ อำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ได้นำไปเสนอ ในที่ประชุมผู้แทนคณะครู ทั่วประเทศในคราวประชุมสามัญของคุรุสภา ได้มีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการอำนวยการคุรสภาพิจารณา เพื่อกำหนดให้มี วันครูขึ้น โดยให้วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครู และให้กระทรวงศึกษาธิการ สั่งการให้เด็ก และครู หยุดในวันดังกล่าวได้ วันครูจึงได้เริ่มจัดขึ้นในปีแรก ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2500 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ทางเมืองพัทยา โดยสำนักการศึกษา จึงได้จัดงานวันครู เพื่อให้พนักงานครูบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1-11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดชัยมงคล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ได้ร่วมระลึกถึงความสำคัญของครู ในฐานะที่เป็นผู้เสียสละ ประกอบคุณงามความดีเพื่อประโยชน์ของชาติ และเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบอาชีพครู โดยในช่วงเช้าได้มีการทำบุญตักบาตร และพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

pdn5 pdn6

และครูที่ได้รับโล่เกียรติคุณผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ในงานวันครู ประจำปี 2557 ได้แก่ นายจิรศักดิ์ จิตสม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ นางสาวเยาวรัตน์ รัตนเหลี่ยม รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพัทยา 3

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com