พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
16 มกราคม 2557 :: 15:01:36 pm 123547

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) ทำพิธีเปิดห้องสมุดใหม่

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 พร้อมด้วยผู้ใจบุญ นำโดยครอบครัววรรณศรีจัดตั้งห้องสมุด เน้นส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่มีวันหยุดนิ่ง เตรียมนักเรียนให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขันยุค AEC อย่างจริงจังตามนโยบายพัฒนาการศึกษาเมืองพัทยา

พัทยา – วานนี้ (15 ม.ค. 57) เมื่อเวลา 11.30 น.ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดวรรณศรี พร้อมด้วยนายวัฒนา จันทรวรานนท์ รองนายกเมืองพัทยา, นายจิรศักดิ์ จิตสม ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 11 และสมาชิกสภาเมืองพัทยา เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ท่ามกลางครอบครัววรรณศรี และผู้ใจบุญที่ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างห้องสมุดแห่งนี้เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง ก่อนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการจะเริ่มขึ้น ได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป มาประกอบพิธีทางพุทธศาสนา เพื่อเป็นสร้างความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ ซึ่งได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่ตามคติความเชื่อของชาวพุทธ

pdn3 pdn4

โรงเรียนเมืองพัทยา 11 ได้มีการจัดกิจกรรมทางด้านการศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนเป็นเลิศทางวิชาการ พัฒนาให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามเป้าหมาย จึงได้มีการริเริ่มให้มีการจัดตั้งห้องสมุดแห่งใหม่ขึ้น จากการสนับสนุนของผู้ใจบุญในพื้นที่เมืองพัทยา นำโดยครอบครัววรรณศรีบริจาคเงินจำนวน 500,000 บาท สมทุบก่อสร้างห้องสมุดแห่งนี้ ซึ่งนางวรรณภา วรรณศรี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศ สำนักการศึกษาเมืองพัทยา และครอบครัวได้เดินทางมาร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย และร่วมตักบาตรหนังสือ เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 11

pdn5 pdn6

ทั้งนี้ห้องสมุดดังกล่าวเน้นส่งเสริมการเรียนรู้ที่ไม่มีวันหยุดนิ่งด้วยเทคโนโลยี IT ตอบสนองเจตนารมณ์ในการพัฒนาความรู้สู่เยาวชนในทุกด้าน ซึ่งประชาชนทั่วไปยังสามารถเข้ามาใช้บริการภายในห้องสมุดแห่งนี้ได้เช่นเดียวกับนักเรียน และคณะครู ทั้งนี้ภายในห้องสมุด ประกอบด้วย มุม Education Room ใช้สำหรับการเรียนรู้ผ่านทางมัลติมีเดีย, Librarian Room ใช้เป็นส่วนการทำงานของบรรณารักษ์ และคณะกรรมการบริหารงานห้องสมุด, Computer Room ใช้สำหรับการสืบค้นข้อมูลด้านการศึกษาอื่นๆ, Newspaper Corner เป็นมุมให้นักเรียนสามารถเสพข่าวสารทั้งภาษาไทย อังกฤษ และเยอรมัน, Magazine Corner มุมบริการวารสาร และนิตยสารรวบรวมความรู้รอบตัว และ Presentation เป็นมุมสำหรับใช้เสนอผลงานของนักเรียน และคณาจารย์ รวมทั้งชุมชน รวมมูลค่าการก่อสร้างห้องสมุดวรรณศรีเป็นเงินจำนวน 850,000 บาท อันเป็นแรงสนับสนุนผลักดันให้เกิดการพัฒนาความรู้สู่เยาวชนของผู้ใหญ่ใจดีกว่า 20 ท่า

pdn7 pdn8

สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ได้รับมติจากการประชุมสภาสมัยสามัญที่สองครั้งที่ 1/2551 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2551 มีมติให้สำนักการศึกษาเมืองพัทยาก่อสร้างสถานศึกษาแห่งใหม่ขึ้นในวันที่ 30 กันยายน 2551 เมืองพัทยาจึงได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 16 ไร่เศษ งบประมาณ 65,000,000 บาท และก่อสร้างอาคารเรียนแบบ จำนวน 2 หลัง 24 ห้องเรียน งบประมาณจำนวน 17,342,000 บาท ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอน เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการแก่เด็กๆ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามนโยบายเมืองพัทยามาอย่างไม่หยุดยั้ง โดยมีนายจิรศักดิ์ จิตสม เป็นผู้อำนวยการ ปัจจุบันโรงเรียนเมืองพัทยา 11 ( มัธยมสาธิตพัทยา ) มีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง หอพระพุทธรูป 1 หลัง อาคารประชาสัมพันธ์ 1 หลัง และสระว่ายน้ำ

pdn10 pdn9

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com