พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 กุมภาพันธ์ 2557 :: 08:02:51 am 125974

กกพ. จัดงบพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกงกว่า 300 ล้าน

กกพ. จัดสรรงบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกงกว่า 300 ล้านบาท เพื่อพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ชลบุรี – เมื่อเร็ว ๆ นี้ (24 ก.พ.57) นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) กล่าวถึงการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นที่ประกาศว่า กกพ.ยังคงเดินหน้าที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถอยู่กับโรงไฟฟ้าได้อย่างมีความสุข โดยการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าใน 3 ปี ที่ผ่านมาได้รับความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากประชาชนในพื้นที่ประกาศ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 กกพ. ได้อนุมัติงบประมาณให้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นประกาศจำนวน 37 กองทุน รวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้นกว่า 1,600 ล้านบาท และมีโครงการชุมชน จำนวน 4,475 โครงการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้นกว่า 1,500 ล้านบาท

ส่วนในปี พ.ศ. 2556 กกพ. ได้อนุมัติงบประมาณให้แก่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพื้นประกาศ จำนวน 50 กองทุน รวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปีนี้ทั้งสิ้นกว่า 1,600 ล้านบาท ประกอบด้วยงบประมาณในการบริหารจัดการ รวมงบประมาณกว่า 202 ล้านบาท และงบประมาณในการดำเนินงานโครงการชุมชน จำนวน 5,357 โครงการ รวมงบประมาณกว่า 1,398 ล้านบาท

pdn3 pdn4

รองเลขาธิการสำนักงาน กกพ. กล่าวเพิ่มเติมว่า กกพ. ได้อนุมัติแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 แล้ว จำนวน 23 กองทุน รวมงบประมาณกว่า 479 ล้านบาท จำแนกเป็นงบประมาณในการบริหารจัดการ รวมงบประมาณกว่า 86 ล้านบาท และงบประมาณในการดำเนินโครงการชุมชน จำนวน 1,728 โครงการ รวมงบประมาณกว่า 393 ล้านบาท

ด้าน นายไพรัช สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกพ. ประจำเขต 9 ผู้ดูแลรับผิดชอบกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกง กล่าวว่า ที่ผ่านมากองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกงได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก กกพ. ทั้งสิ้น 317 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการชุมชนรวม 483 โครงการ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า หรือ คพรฟ.ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ ด้านการพัฒนาฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจชุมชน และด้านการพัฒนาสุขภาพและสุขภาวะ

“ทั้งนี้กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าบางปะกงได้เสนอแผนงานประจำปี พ.ศ. 2557 และ กกพ. ได้พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการชุมชนรวมจำนวน 140 โครงการ ซึ่งงบประมาณทั้งหมดนี้เพื่อนำไปพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สุขภาพและสุขภาวะ และการพัฒนาชุมชน การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป”

Reporter : ญาณวรุฒน์   Photo : ญาณวรุฒน์   Category : ข่าวในประเทศ

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com