พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
20 กุมภาพันธ์ 2557 :: 19:02:00 pm 125649

โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพผู้บริหารเมืองพัทยา

โครงการฝึกอบรม และปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะ และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี ด้านการพัฒนาเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบการบริหารจัดการท้องถิ่นระหว่างประเทศญี่ปุ่น และประเทศไทย

พัทยา-วานนี้ (19 ก.พ.57) เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ โรงแรมทรีโอโฮเทล พัทยา สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี ด้านการพัฒนาเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการกีฬา โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยา นำโดย นายวัฒนา จันทนวรานนท์ นายวุฒิศักดิ์ เริ่มกิจการ รองนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยสมาชิกสภาเมืองพัทยา และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมรับการฝึกอบรม

pdn3 pdn4

เนื่องจากปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ส่งผลต่อความรุนแรงและซับซ้อนของปัญหาด้านการบริหารจัดการในระดับจุลภาคและมหาภาค การป้องกันแก้ไขปัญหาและการเตรียมความพร้อมเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องที่มีความจำเป็น โดยเฉพาะปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลก ปัญหาการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติ ปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมและปฏิบัติการ ดังกล่าวขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะและเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการของผู้บริหาร สมาชิกและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี ด้านการพัฒนาเมือง การจัดการสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบการบริหารจัดการท้องถิ่นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

pdn5 pdn6

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากประเทศต้นแบบมาปรับประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความยั่งยืน โดยจะมีการจัดอบรมบรรยายภาคทฤษฎี และการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่ 20 ก.พ.2557 นี้

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com