พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
25 มีนาคม 2557 :: 13:03:42 pm 127462

มหาไถ่พัทยาวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารเรียนฝึกอาชีพคนพิการ

มูลนิธิพระมหาไถ่ เลงเห็นความจำเป็นในการให้บริการแก่คนพิการ และเด็กพิเศษอย่างมีคุณภาพ ดำเนินการสร้างอาคารเรียนและฝึกอาชีพ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร พร้อมซื้ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและบุคลากรที่มีความชำนาญในสายงานนั้นๆ

พัทยา-วานนี้ (24 มี.ค. 57) เมื่อเวลา 14.00 น. นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ ภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ร่วมกันเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเพื่อความเป็นเลิศสำหรับเด็กพิเศษพระมหาไถ่ หรือ อาคารฝึกอาชีพคนพิการ ท่ามกลางตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานในพิธีเป็นจำนวนมาก

เนื่องด้วยมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการได้ตระหนักรู้ถึงศักยภาพของผู้พิการ และกลุ่มเด็กพิเศษที่มีปัญหาทางสมอง และร่างกายพิการ เด็กเร่ร่อน จึงได้เริ่มโครงการอศูนย์พัฒนาการเด็กพระมหาไถ่ขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2550 โดยเริ่มจากขอการสนับสนุนจาก สปสช. เพื่อจัดหาอุปกรณ์กระตุ้นพัฒนาการ พร้อมกับจัดการเรียนการสอนฝึกอาชีพให้กับกลุ่มคนพิการให้ได้มีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะออกไปเผชิญโลกภายนอกเหมือนกับคนที่มีร่างกายปกติ จากเมื่อตอนเริ่มต้นมูลนิธิพระมหาไถ่ พัทยา มีผู้พิการอยู่ในความดูแลแค่เพียง 20 คน แต่ปัจจุบันมีผู้พิการที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิพระมหาไถ่พัทยามากถึง 105 คน ทั้งยังมีผู้มาสมัครเข้าเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน ทำให้พื้นที่ภายในศูนย์จัดหางานพระมหาไถ่ มีความคับแคบและไม่เพียงพอสำหรับจำนวนปริมาณที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวัน

ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ จึงเลงเห็นความจำเป็นในการให้บริการแก่คนพิการและเด็กพิเศษอย่างมีคุณภาพ จึงได้ดำเนินโครงการสร้างอาคารเรียนและฝึกอาชีพ 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 3,200 ตารางเมตร พร้อมซื้ออุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและบุคลากรที่มีความชำนาญในทักษะอาชีพ เพื่อมุ่งหวังในการจัดบริการเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศสำหรับเด็กพิเศษในด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นจุดรับส่งต่อการฝึกอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำของผู้พิการและเด็กพิเศษอีกด้วย

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com