พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
26 เมษายน 2557 :: 10:04:45 am 130101

เมืองพัทยาประชุม ออกแบบระบบระบายน้ำ

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโครงการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำ และหาวิธีป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เมืองพัทยา

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (24 เม.ย. 57) เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ ห้องประชุม 221 ศาลาว่าการเมืองพัทยาได้จัดให้มีการประชุมตรวจรับร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการสำรวจออกแบบ และจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เมืองพัทยา(งานงวดที่5) โดยมีนายปกรณ์ สุคณธชาติ ปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานในการประชุม และมีนายวีระวัฒน์ ค้าขาย รองนายกเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

โดยการประชุมกันในครั้งนี้เป็นไปตามที่เมืองพัทยาได้ว่าจ้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยศูนย์วิจัดวิศวกรรมน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการสำรวจออกแบบและจัดทำแผนแม่บทระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เมืองพัทยา และทางมหาวิทยาลัย ได้ ปฏิบัติงานตามขอบเขตงานงวนที่ 5

cf13 cf23
และได้ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วย ผลการศึกษารูปแบบการ วางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยา แนวทางความเหมาะสม และผลของการ ออกแบบรายละเอียดพร้อมร่างแบบก่อสร้าง รวมทั้งผลการดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการ ใช้โปรแกรมตัดสินใจและบริหารจัดการน้ำ มาเพื่อให้ทางเมืองพัทยาพิจารณาและตรวจรับ พร้อมทั้งขอเบิกเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดั้งกล่าว

นายปกรณ์ สุคณธชาติ ปลัดเมืองพัทยา ได้กล่าวว่าโครงการนี้ยังดูไม่สมบูรณ์เพราะว่าการแก้ไข้ปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้ออกรูปแบบการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เมืองพัทยายังไม่คอยดีมากนักเพราะว่าทางผู้ออกแบบได้ออกแบบพื้นที่กักเก็บน้ำมายังไม่เหมาะสมเพราะว่าน้ำในพื้นที่เขต หนองปรือ และนาเกลือ มีน้ำจำนวนมากเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาจะทำให้น้ำที่อยู่บนเนินพื้นที่ หนองปรือ และนาเกลือ ไหลเข้ามาในเมืองพัทยาเป็นจำนวนมากแล้วท่อน้ำที่ออกแบบมานั้นยังไม่เพียงพอที่จะรองรับน้ำได้ ทางผู้บริหารเมืองพัทยาจึงอยากให้ทางผู้ออกแบบรองนำข้อมูลไปแก้ไข้ใหม่อีกครั้ง เพราะว่าโครงดังกล่าวต้องใช้งบประมาณหลายล้านบาท

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    
*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com