พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
08 พฤษภาคม 2557 :: 09:05:38 am 131088

ดีเดย์ 11 พ.ค.ผู้โดยสารไม่คาดเข็มขัดปรับ 5,000 บาท

ขบ.ออกกฎกำหนดให้ผู้โดยสารรถสาธารณะจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป ฝ่าฝืนถูกปรับไม่เกิน 5,000 บาท

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ.) เผยว่า ขบ.ได้กำหนดให้รถโดยสารสาธารณะทุกคันต้องติดตั้งเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ ขบ.จึงได้เสนอกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. 2557 กำหนดให้ผู้โดยสารรถสาธารณะจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลาที่อยู่ระหว่างการโดยสาร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคมนี้ เป็นต้นไป หากฝ่าฝืนมีความผิด ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ที่มา : mthai

Photo : Internet   Category : สังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com