พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
27 พฤษภาคม 2557 :: 09:05:04 am 133651

“นายก ติ๊ก” เปิดฝึกอบรม อปพร.เมืองพัทยา

"นายกฯติ๊ก" เปิดฝึกอบรม อปพร.เมืองพัทยา เน้นย้ำให้ช่วยกันรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงสถานการณ์บ้านเมืองที่ไม่ปกติ พร้อมโปรยยาหอมจะจัดซื้ออาวุธปืนและอุปกรณ์เสริมเพิ่มศักยภาพให้บุคลากร

พัทยา-วานนี้ (26 พ.ค.57) เมื่อเวลา 09.00 น. ห้องประชุมฝ่ายป้องกันภัยพิบัติ สถานีดับเพลิงพัทยาใต้ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการอบรมทบทวนและศึกษาดูงาน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา (อปพร.) โดยมี นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา นายวุฒิพล เจริญพล หัวหน้าสำนักปลัดเมืองพัทยา พร้อมด้วยอาสาสมัครป้องฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา กว่า 100 คน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย การก่อวินาศกรรม ภัยจากสงคราม ตลอดจนภัยอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของประชาชนและของรัฐ รวมไปถึงความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็นปัญหาต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า
 

pty13 pty23

 
เมืองพัทยาจึงตระหนักถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่างๆ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมประชาชนในเขตเมืองพัทยา เพื่อเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในกิจการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขึ้นในระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค.นี้ รวมระยะเวลา 3 วัน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้เสริมสร้างศักยภาพในการทำงาน ความมีระเบียบ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็น อปพร.ที่ดี และเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต อีกทั้งเพื่อให้ทบทวนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยอันเกิดจากภัยธรรมชาติ ภยันอันตรายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ นอกจากนี้มีการเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ อปพร.เทศบาลเมืองตราด และเทศบาลเมืองจันทบุรี อีกด้วย
 
นายอิทธิพล กล่าวอีกว่า ในส่วนของการจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เบื้องต้นได้ขอ งบประมาณเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ โดยเฉพาะอาวุธปืนประจำกายของ อปพร. ที่จำเป็นต้องมีไว้เพื่อป้องกันตนเองในกรณีเกิดเหตุร้าย รวมถึงดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงนี้ที่สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ เพื่อเป็นการเสริมศักยภาพขององค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มมากขึ้น

Reporter : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Photo : ธีระรักษ์ สุทธาธิวงษ์   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com