พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
30 พฤษภาคม 2557 :: 05:05:59 am 135715

ศูนย์กุมารเวช รพ.กรุงเทพพัทยาจัดประชุมวิชาการประจำปี 2557

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จัดประชุมวิชาการเรื่อง “Current Practices in Pediatrics 2014 ” เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคโนโลยีด้านการรักษาและการพยาบาล ตลอดจนได้รับการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต และภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่เป็นอันตราย ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พัทยา-เมื่อเร็วๆ นี้ (28 พ.ค. 57) เมื่อเวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ดี 1 อาคาร ดี รพ.กรุงเทพพัทยา ได้มีการจัดประชุมวิชาการกุมารเวช เรื่อง Current Practices in Pediatrics 2014 โดยได้รับเกียรติจาก นพ.คมสัน วสุวานิช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และพญ.พาสินี จันทรสูนย์ ผู้อำนวยการศูนย์กุมาเวช กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน การจัดประชุมวิชาการศูนย์กุมารเวช เรื่อง “Current Practices in Pediatrics 2014”
 

bankok13 bankok23

 
สำหรับการประชุมวิชาการกุมมารเวช เรื่อง Current Practices in Pediatrics 2014 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ และเพิ่มพูนทักษะทางด้านวิทยาการด้านการรักษาใหม่ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนา การรักษาผู้ป่วยเด็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ในปัจจุบัน ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก ได้มีความเจริญก้าวหน้า และพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
 

bankok33 bankok43

 
บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจทั้งจากโรงพยาบาลเครือข่ายโรงพยาบาลกรุงเทพภาคตะวันออกและโรงพยาบาลสังกัดภาครัฐในพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เทคโนโลยีด้านการรักษาและการพยาบาล อันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลผู้ป่วยในกลุ่มเด็ก โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์กับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
การเข้าร่วมประชุมและอบรมเป็นสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา เป็นศูนย์ที่มีความพร้อมทั้งในด้านการวินิจฉัย การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค ตลอดจนมีความพร้อมด้านบุคลากร ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมีศักยภาพในการให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็ก และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ การเป็นศูนย์การเรียนรู้และการศึกษาวิทยาการทางด้านการแพทย์ในกลุ่มผู้ป่วยเด็กในภาคตะวันออก

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com