พัทยาเดลีนิวส์

Hilton
09 พฤษภาคม 2557 :: 10:05:01 am 131230

ศ.อ.ท. ลงพื้นที่รับฟังปัญหาในชุมชุนโซนที่ 4

ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เมืองพัทยา (ศ.อ.ท.) ลงพื้นที่ ชุมชนโซนที่ 4 รับฟังเรื่องราวปัญหาทั้ง 9 ชุมชน เพื่อนำปัญหาต่างๆ ไปแก้ไข

พัทยา-เมื่อเร็วๆนี้ (7 พ.ค. 57) เมื่อเวลา 09.30 น. ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์เมืองพัทยา (ศ.อ.ท.) จัดเวทีระดมความคิดเห็นนำเสนอประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโซนที่ 4 มี โดยมีประธานทั้ง 9 ชุมชน เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 หนองพังแค

การประชุมระดมความคิดเห็นได้มีประธานของแต่ละชุมชนเข้าร่วมประชุม อาทิ ชุมชนเขาโล, ชุมชนวอล์คกิ้งสตรีท, ชุมชนทัพพระยา, ชุมชนเทพประสิทธิ์, ชุมชนมาบประดู่, ชุมชนกอไผ่, ชุมชนหนองพังแค, ชุมชนวัดบุณย์กัญจนาราม, และชุมชนชัยพฤกษ์ ได้มีการนำเสนอปัญหาที่ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สาธารณูปโภค และขยะตกค้าง ต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการ ศ.อ.ท และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

pty13 pty23 pty33 pty43

สำหรับการจัดประชุมของศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ในโซนที่ 4 ขึ้นเพื่อทำความเข้าใจ และวางแผนการปฏิบัติการร่วมในชุมชนอย่างมีแบบแผนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนในโซนพื้นที่ สามารถเปิดโอกาสให้ชุมชนแสดงความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานและชุมชน โดยมีศูนย์กลางและแกนหลักการพัฒนามาจากพลังความร่วมมือร่วมใจของของชุมชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพื่อตรวจสอบวิเคราะห์หน้างานในกรณีฉุกเฉินแก้ไขดำเนินการทันที่

เจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการรับเรื่องราวร้องทุกข์ เมืองพัทยา. (ศ.อ.ท.) หลังได้รับเรื่องร้องทุกข์ของประทานชุมชนทั้ง 9 ชุมชนแล้ว จะนำไป วิเคราะห์ ประเมินผล และสรุปเป็นแนวทางเพื่อบริหารจัดการให้ตรงกับปัญหาของชุมชนนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง

Reporter : สามารถ ทองเสริม   Photo : สามารถ ทองเสริม   Category : ข่าวแวดวงสังคม

แสดงความคิดเห็น


    

*

ข้อความหรือความเห็นที่เข้าสู่โปรแกรมนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าของระบบ และมีสิทธิ์อย่างถูกต้องที่จะไม่รับผิดชอบใดๆ กรุณาแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพ และใช้วิจารณญาณในการอ่านทุกข้อความ หากท่านเห็นข้อความใดผิดต่อกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ webmaster@pattayadailynews.com